Projecten

Waarom steunt Welzijnszorg armoedeprojecten van andere organisaties? 

Dat wij vanuit Welzijnszorg projecten van andere organisaties steunen, zit in het DNA van de organisatie.

In de begintijd van Welzijnszorg was het financieel steunen van projecten van anderen een doel op zich. Stilaan is dat omgebogen naar projectensteun als middel: we leren veel van de ervaringen van deze organisaties, ze zijn een concrete illustratie van ons campagneverhaal, hun model kan gekopieerd worden door vrijwilligers, we maken concrete, lokale armoedebestrijding zichtbaar voor het beleid, ….

Het ondersteunen van projecten is voor Welzijnszorg meer dan een financiële kwestie: Welzijnszorg wil samenwerken met projecten van andere organisaties omdat zij mensen in armoede versterken en hen zelf een stem geven. Omdat zij de vinger op de wonde leggen en vaak haarfijn kunnen uitleggen waar onze samenleving tekort schiet … en er intussen ook zelf iets aan doen.

Wij willen onze sterke punten, onze campagne en ons politiek werk, ‘voeden’ vanuit de ervaring van deze organisaties, maar die tegelijkertijd ook ter beschikking stellen van hen: vertel, via onze kanalen, wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. We geloven als Welzijnszorg vast in zo’n wederzijdse versterking.

 

Tussen eind januari en einde maart gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen en bestrijden in Vlaanderen en Brussel. De aanvraagperiode voor 2016 is afgesloten. Er kunnen enkel nog adviestoelagen aangevraagd worden.