Politieke dossiers

2018 Samen de schouders zetten onder een lokaal armoedebeleid: de noodzaak van een echt partnerschap.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 verandert er heel wat voor het lokale armoedebeleid: nieuwe coalities, gemeenteraadsleden die ook OCMW-raadslid zijn, een nieuw lokaal sociaal beleid. Welke kansen biedt het nieuwe bestuurlijke kader voor lokale armoedebestrijding, en welk randvoorwaarden moeten daarvoor vervuld worden?

2015 'Een toekomst zonder armoede'

In dit dossier vestigt Welzijnszorg de aandacht op het belang van duurzame armoedebestrijding om vorm te geven aan een solidaire samenleving. Duurzame armoedebestrijding pakt de oorzaken aan van de ongelijkheid die armoede creëert. Een mooie toekomst waar iedereen van kan dromen, ligt voor mensen in armoede nog veraf. In dit dossier stelt Welzijnszorg een pak duurzame maatregelen voor op het vlak van wonen, mobiliteit en gezondheid. Zodat mensen in armoede ook kunnen dromen van een toekomst zonder armoede!

2014 'Iedereen beschermd tegen armoede?

In dit dossier legt Welzijnszorg naadloos de tekorten bloot in ons sociale beschermingssysteem dat voor 1 op 7 mensen onvoldoende blijkt te werken. Ontbreekt de kennis over de mogelijkheden van dit beschermingssysteem bij wie in armoede leeft of net bij de hulpverleners? Of  veroorzaken we zelf bepaalde situaties van onderbescherming en organiseren we daardoor zelf armoede  binnen onze samenleving? Welzijnszorg reikt ook oplossingen aan om de sociale uitsluiting in ons land te bestrijden.

 

2013 'Armoede op den buiten'

Met dit dossier  doorploegt Welzijnszorg de problematiek van plattelandsarmoede. De vier
hoofdstukken, die elk een ander aspect in de kijker zetten, tonen de knelpunten. Maar het dossier reikt ook oplossingen aan: na elk hoofdstuk kan je enkele sleutels vinden waarmee we samen deuren kunnen openen naar een leven zonder armoede. De complexe probleemschets wordt afgewisseld met getuigenissen van mensen in armoede en goede voorbeelden uit diverse armoedeprojecten.

2012 'Armoede verjaart niet'

Dit dossier kaart de armoedeproblemen bij ouderen aan. Vier hoofdstukken, met elk een eigen invalshoek,  geven een overzicht van de knelpunten. Maar het dossier reikt ook oplossingen aan: na elk hoofdstuk worden de kaarten op tafel gelegd. Kaarten waarmee we in de toekomst samen het verschil kunnen maken. De complexe probleemschets wordt afgewisseld met getuigenissen van mensen in armoede en  goede voorbeelden van diverse armoedeprojecten.

2011 'Armoede is geen kinderspel'

Dit dossier is helemaal opgebouwd rond de zeven dagen van de week, met telkens een dagboekfragment geschreven door ouders in armoede, een leerkracht en jeugdleider, of kinderen en  jongeren … Een interessant werk voor wie meer wil weten over het campagnethema. Het dossier kan je ook gebruiken als werkinstrument in je school, je organisatie, het beleid of in de politiek.

2010 'Werk armoede weg' (2)

Dit dossier is helemaal opgebouwd rond het paspoort en het CV van mensen van buitenlandse herkomst en  werknemers zonder papieren. Ideaal voor wie meer achtergrond zoekt over de knelpunten op de huidige  arbeidsmarkt voor deze groepen. Het dossier bevat ook levendige getuigenissen en enkele concrete beleidsmaatregelen.

2007 'Wij tekenen voor de toekomst'

In dit dossier vind je een schooljaar lang verhalen van leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en tal van andere mensen die zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs. Ook de minister van Onderwijs vertelt hoe hij armoede op school wil aanpakken. Tien portretten in woord en beeld! En een heel pak informatie over armoede en onderwijs! 

2006 'Samen armoede uitsluiten'

Met de campagne 2006 ‘Samen Armoede Uitsluiten’ toonde Welzijnszorg aan dat we armoede alleen kunnen uitsluiten als we onze krachten bundelen. De eerste drie hoofdstukken beschrijven de complexiteit van het armoedeprobleem, het palet aan mogelijkheden om armoede te bestrijden en het mens- en maatschappijbeeld van waaruit Welzijnszorg vertrekt. Voor wie bezieling en bewogenheid in de praktijk wil proeven en voelen, is er hoofdstuk vier. Journaliste Ria Goris, gespecialiseerd in welzijnsthema´s, interviewde acht bevlogen armoedebestrijders.

2005 'Huishouden vraagt energie'

Dit dossier geeft een inzicht in het probleem van energie en armoede, en legt de vinger op de problemen die stijgen sinds de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen.  De liberalisering kwam er immers te snel en was niet goed voorbereid en omkaderd. Vooral de zwaksten in de samenleving zijn slachtoffer, en blijken al te vaak de speelbal van de spelers. In dit dossier stellen we ons de vraag: ‘Wat is het probleem?’ en ‘Hoe kunnen we hier iets aan doen?’ 

2004 'Hoog tijd voor een beter woonbeleid'

In dit dossier laat Welzijnszorg de lezer met ‘wonen in armoede’.  Aan de hand van enkele opmerkenlijke cijfers bekijken we een stand van zaken op het vlak van ‘wonen’ en bespreken we de relatie tussen armoede en wonen. Daarna zoemen we in op menswaardig wonen. Wat houdt dat in? Wat betekent dit voor mensen die in armoede leven?  In een derde deel belichten we enkele knelpunten die een actief en doortastend huisvestingsbeleid in de weg staan en formuleren we onze politieke eisen.