Een project uitnodigen

Als organisatie, school, parochie of vereniging kan je één van de organisaties die door Welzijnszorg gesteund worden, uitnodigen  in het kader van de campagne Samen Tegen Armoede. Je kan hen vragen voor een getuigenis in de kerk, een infostand op je kerstmarkt, een interview of spreekbeurt, deelname aan een debat ... 

Werken met een voorbeeldproject is een echte aanrader. Het kan de campagne, en armoedebestrijding in het algemeen, een echt gezicht geven. Een concreet verhaal krijgt mensen immers sneller in beweging!

De regionale dienst kan je adviseren over welk project het best beantwoordt aan jullie vraag.  Soms kan een organisatie (om verschillende redenen) niet ingaan op je vraag. Overleg dan verder met je regionale dienst. 

We vragen rekening te houden met enkele spelregels:

 • Deze organisaties krijgen voor hun medewerking ter plaatse een vergoeding. De vergoeding moet door de uitnodigende groep worden betaald via overschrijving aan de organisatie (en zeker niet aan individuen). De steun die zij als projectensteun van Welzijnszorg ontvangen, is immers bedoeld om de eigen werking uit te bouwen en zo armoede aan te pakken, niet als vergoeding voor kosten gemaakt in de campagne.
 • Dit zijn de afgesproken vergoedingen:
  • Kilometervergoeding: 
   • Auto: € 0,29 per kilometer.
   • Openbaar vervoer: de reële kostprijs.
  • Sprekersvergoeding:
   • Een voordracht, getuigenis of bezoek: € 50 per dagdeel of avond
   • Getuigenis in een viering: € 20 voor de eerste viering en € 10 voor elke volgende vieringen in dezelfde parochie of federatie.
 • Als jullie een bepaald project als voorbeeldproject voorstellen of aan het woord laat, betekent dat niet dat fondsen die jullie inzamelen exclusief voor het gekozen project gebruikt zullen worden. Het zijn de regionale projectencommissies van Welzijnszorg die de inkomsten van Welzijnszorg verdelen over de projecten, naargelang hun noden.
  De projecten kregen van ons de vraag het ingezamelde geld niet zelf in ontvangst te nemen. Als je in naam van Welzijnszorg fondsen verzamelt, stort je die best rechtstreeks op het rekeningnummer van Welzijnszorg, BE21 0000 0000 0303.

Deze regeling geldt in het bijzonder tijdens de campagne Samen Tegen Armoede (oktober-december), maar ook buiten de campagneperiode kan je in naam van Welzijnszorg op de door ons gesteunde projecten beroep doen.