Ik zoek informatie over armoede

Toegankelijke basisinformatie of meer gedetailleerde, thematische informatie.

Armoede is veel meer dan enkel een gebrek aan geld. We spreken over armoede wanneer de sociale rechten van mensen op verschillende levensdomeinen geschonden worden. Een echt web waarin mensen gevangen zitten. We hanteren het armoedeweb als model voor de definitie van armoede.