Inspraakvrijwilliger

Voor onze regionale inspraakgroepen van vrijwilligers zoeken we mensen om ons op verschillende vlakken te ondersteunen. De vrijwilligers in de regionale werkgroepen bereiden samen met de medewerkers het bewegingswerk in die regio voor. De vrijwilligers in de regionale projectencommissies maken de selectie van goede armoedeprojecten die financieel worden ondersteund door Welzijnszorg.

“Door mee te werken in de regionale werkgroep ontdekte ik dat Welzijnszorg een heel belangrijke organisatie is die het brede middenveld van onze samenleving wakker schudt en wakker houdt rond het grote onrecht dat armoede is bij zo vele mensen in ons land. Door elk jaar een nieuw thema aan te brengen doet Welzijnszorg mensen nadenken over wat er in de samenleving beweegt.”
Julia van Gils, Antwerpen

Je opdracht

Je komt op regelmatige basis (max. 4 keer per jaar) samen met andere vrijwilligers en de medewerkers van Welzijnszorg om de vooraf bezorgde agenda te bespreken.

Je profiel

We zoeken iemand die:

  • expertise heeft in bewegingswerk of armoedeprojecten
  • de sociale kaart in zijn regio goed kent
  • inzicht heeft in de armoedeproblematiek
  • zijn of haar eigen netwerk wil inzetten voor Welzijnszorg
  • bereid is om te handelen in overeenstemming met de missie van Welzijnszorg

Onze verwachtingen

Je bent minimaal 2 keer per jaar op een overleg aanwezig.

Het aanbod

  • Een leuke sfeer met betrokken collega’s & vrijwilligers.
  • Terugbetaling reële (verplaatsing)kosten.
  • Vrijwilligersverzekering.

Geïnteresseerd?  Vul ons contactformulier in

Korte beschrijving Heb je zin om mee te denken over het bewegingswerk van Welzijnszorg in jouw regio? Of wil je graag jouw kennis inzetten in de selectie van de projecten die Welzijnszorg ondersteunt?