Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Aftrap campagne '1 op 7 haalt de meet niet'

1 op 7 haalt de meet niet
Iedereen een leefbaar inkomen garanderen is betaalbaar

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand. Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen Tegen Armoede werk maken van een leefbaar inkomen voor iedereen. Door mensen een veel te laag inkomen te geven of hen tot veel te hoge vaste kosten te dwingen, stijgt de armoede.

Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel. We moeten allemaal de meet kunnen halen.

“Er is één ding waar ik ontzettend bang voor ben en dat is terug honger moeten lijden. Ik zal nooit besparen op voedsel. Ik kijk wel uit wat ik koop, maar honger wil ik niet meer hebben.” Caro, 52 jaar

In België moeten 1 op 7 mensen rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Deze groep mensen is heterogeen samengesteld, maar toch zijn er een aantal factoren die het risico op armoede vergroten. We denken daarbij aan alleenstaande ouders, werklozen, huurders, kortgeschoolden en mensen van buiten de EU.

België is een welvarend land met een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Er bestaan verschillende mechanismen om mensen te beschermen tegen inkomensarmoede. Toch blijkt dat praktisch geen enkele uitkering in België de Europese armoedegrens overschrijdt. Het moeten leven van een uitkering is dus bij wijze van spreken een ticket naar een leven in armoede.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Dit moet beter kunnen. Al jaren zijn beleidsmakers het er over eens dat het toekennen van uitkeringen onder de armoedegrens niet menswaardig is. Vele regeringsbeloftes ten spijt hebben we nog niet veel vooruitgang geboekt. Een nieuw dieptepunt werd bereikt wanneer Staatssecretaris Demir, met nog 2,5 jaar te gaan, de handdoek al in de ring wil gooien. Onder het mom van ‘geen blaasjes wijsmaken’ worden mensen in armoede nog maar eens ontgoocheld.”

Betaalbaar
Het leefloon, de facto het minimuminkomen in ons land, ligt ver onder de armoedegrens. Met een bedrag van € 893 voor een alleenstaande en € 1.190 voor een gezinshoofd komt het leefloon zelf niet in de buurt van de armoedegrens (respectievelijk € 1.115 en € 1.673).

Volgens eigen berekeningen is er jaarlijks 700 miljoen euro nodig om de leeflonen op te trekken. Het planbureau heeft het over 1 miljard euro om alle laagste uitkeringen (leefloon, invaliditeit en inkomensgarantie voor uitkeringen) op te trekken. Wanneer ook de werkloosheidsuitkeringen en laagste lonen opgetrokken worden, is er een kostprijs van 2 miljard euro.

Marc Justaert: “Dit zijn uiteraard hoge bedragen, maar  het gaat uiteindelijk om een politieke keuze. Vergeet niet dat we wel bijna 4 miljard over hebben om het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens in stand te houden. En of de rekening zal kloppen voor de verlaging van de vennootschapsbelasting van 5 miljard is men het ook nog niet zeker.”

Het optrekken van de uitkeringen zal ook een terugverdieneffect met zich meebrengen, gezinnen zullen meer kunnen participeren in de samenleving. Met deze campagne wil Samen Tegen Armoede dus nogmaals aandringen om de uitkeringen nu effectief op te trekken.

De komende weken zullen duizenden vrijwilligers overal in Vlaanderen en Brussel mensen informeren, bewust maken en acties organiseren zodat iedereen iedere maand de meet haalt.

Meer informatie over de campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ kan je vinden op www.samentegenarmoede.be.

Perscontact
Annabel Cardoen -  annabel.cardoen [at] welzijnszorg.be – 0497 13 55 87