Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Armoede helpt mensen niet sneller aan het werk

Het werd al even aangekondigd, plannen van de regering om de werkloosheidsuitkeringen sneller te doen dalen. Volgens de regering is dat het ‘duwtje’ om mensen aan een job te helpen. Voor Welzijnszorg is het echter het ‘duwtje’ naar een leven in armoede. Met de val van de regering weten we niet wat de stand van zaken in dit dossier is, maar  duidelijk is dat dit idee blijft rondspoken bij de partijen en dat we dus actie moeten ondernemen.

Werkloosheidsuitkeringen krijg je als je je werk verliest en voldoende gewerkt hebt. Het is dus een verzekeringsuitkering. Na het verlies van werk moet je nog altijd je huur of lening kunnen betalen. Sommige partijen geloven dat als je het bedrag van de uitkering laag houdt, dat mensen dan sneller een job zullen vinden, om te overleven.

Werk vinden stimuleren is goed. Maar door mensen in armoede te duwen, zal je mensen niet stimuleren. Integendeel, leven in armoede kost veel energie, energie die dan niet meer kan gaan naar het zoeken naar werk.

Voor veel werkzoekenden is het niet makkelijk op de arbeidsmarkt.  Welzijnszorg vraagt daarom meer begeleiding op maat in de zoektocht naar werk. Dit staat haaks op het voorstel, want het dalen van de uitkering in het regeringsvoorstel staat volledig los van je inzet in de zoektocht naar werk. Dat is pas demotiverend!

We bundelen de krachten met het Netwerk Tegen Armoede en ACV. ACV maakte enkele affiches en startte een briefschrijfactie. Je kan de informatie hier vinden.

https://www.acv-online.be/acv-online/Actueel/Campagnes/armoede-helpt-mensen-niet-sneller-aan-het-werk/armoede-helpt-mensen-niet-sneller-aan-het-werk.html