Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Gezondheid verdraagt geen uitstel

Campagne Netwerk tegen Armoede ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede. De 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede komen dan massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is 'Gezondheid verdraagt geen uitstel'. Daarmee wil het Netwerk tegen Armoede de aandacht vestigen op de diepe gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. 1 op 8 mensen met een laag inkomen stellen gezondheidszorg uit om financiële redenen. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep.  Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Het Netwerk tegen Armoede doet een aantal concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.

Welzijnszorg is partner in deze campagne. Meer informatie hier