Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Oproep vanwege de Interlevensbeschouwelijke Dialoog ivm Armoede en Sociale Uitsluiting

Onze verantwoordelijkheid tegenover armoede en sociale uitsluiting. Meer concreet wordt in dit gemeenschappelijke charter opgeroepen ons niet neer te leggen bij de maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze samenleving die armoede uitlokken of bestendigen. Integendeel, zo klinkt het, moeten voor iedereen de voorwaarden worden geschapen voor een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze grondwet dat uitdrukkelijk de rechten waarborgt op arbeid, sociale zekerheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en op gezinsbijslagen.

Meer weten