Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Samen de schouders zetten onder een lokaal armoedebeleid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 verandert er heel wat voor het lokale armoedebeleid: nieuwe coalities, gemeenteraadsleden die ook OCMW-raadslid zijn, een nieuw lokaal sociaal beleid. Welke kansen biedt het nieuwe bestuurlijke kader voor lokale armoedebestrijding, en welk randvoorwaarden moeten daarvoor vervuld worden?

Lees het dossier 'Samen de schouders zetten onder een lokaal armoedebeleid: de noodzaak van een echt partnerschap'