Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Onder deze vlag trekken vanaf schooljaar 2017-2018 duo’s van een vormingswerker en een ervaringsdeskundige naar scholen om met het hele schoolteam een intensief traject aan te gaan. Doel? Niet alleen kostenbesparende maatregelen (leren) nemen maar ook het hele armoedebeleid van de school wordt uitgetekend, verbreed en/of verdiept. Het project krijgt steun van Welzijnszorg, de Minister van Onderwijs en Cera.

Lees meer