Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Vacature educatief medewerker Welzijnsschakels

Welzijnsschakels - samen sterkt

werft aan: educatief medewerker (M/V) 50 % tewerkstelling met uitzicht op uitbreiding naar 80 % volgend jaar.
Onmiddellijke indiensttreding. 
Contract onbepaalde duur.

Welzijnsschakels vzw is een sociaal-culturele vereniging. Mensen met en zonder armoede-ervaring komen in eigen omgeving op tegen armoede en sociale uitsluiting en verenigen zich daartoe in een lokale vrijwilligersgroep. Momenteel zijn 175 groepen actief in Vlaanderen, waarvan 44  in de provincie West-Vlaanderen. Iedere welzijnsschakelgroep organiseert activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken,  huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Voor het regionale secretariaat van Welzijnsschakels in West-Vlaanderen zoeken we een educatieve medewerker.

Taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke en procesmatige vragen van welzijnsschakelgroepen uit de provincie West-Vlaanderen.
 • Je volgt de activiteiten van de welzijnsschakelgroepen op en ondersteunt hen in het uitbouwen ervan in lijn met onze missie en visie.
 • Je doet procesbegeleiding bij welzijnsschakelgroepen of spreekt partners uit het netwerk aan die de begeleiding op zich nemen
 • Je zet in op ontmoetingskansen tussen de verschillende welzijnsschakelgroepen waarbij ervaringsuitwisseling,  vorming en dialooggericht werken centraal staan.
 • Je begeleidt nieuwe, opstartende welzijnsschakelgroepen
 • Je werkt samen met een team van professionele ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
 • Je verzorgt de rapportering van je regiowerk.

Profiel

 • Je beschikt over ervaring in het  begeleiden van vrijwilligersgroepen.
 • Je bent vertrouwd met groepsprocessen.
 • Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op de armoedebestrijding in onze samenleving.
 • Je kan organisaties en welzijnsschakelgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.
 • Je brengt respect op voor en kan samenwerken met mensen van verschillende levensbeschouwelijke gezindheden.
 • Je bent contact- en communicatievaardig.
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op, je deelt en toetst jouw ervaringen in  teamverband.
 • Je speelt vlot in op  wisselende omstandigheden en noden.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor of master diploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt een gelijkaardige ervaring opgebouwd.
 • Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits recuperatie van overuren).
 • Je  beschikt over een rijbewijs
 • Je woont in de provincie West-Vlaanderen of bent bereid er op korte termijn te komen wonen

Wij bieden

 • Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.
 • Een plaats binnen een dynamisch team
 • Een overeenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke Indiensttreding.
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema B1b. Anciënniteit wordt bepaald op basis van de geboden ervaring.
 • Standplaats: Roeselare (Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare)
 • Recuperatie van overuren.
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.

Procedure

 • Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Fino Tratsaert, coördinator, via fino.tratsaert [at] welzijnsschakels.be  en dit ten laatste op 15 oktober 2018.
 • We worden graag verrast door een sprankelende en inhoudelijke brief en cv. Op basis hiervan maken we de eerste selectie.
 • De selectiegesprekken voorzien we op maandag 22 oktober 2018.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Fino Tratsaert: 0472/77 66 89

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).