Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Vacature: projectmedewerker Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (80%)

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ is een samenwerkingsproject tussen Welzijnszorg en Cera, met als sturende partners onder meer het Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School en de onderwijskoepels.

Onbetaalde schoolfacturen zijn een symptoom van armoede die in scholen aanwezig is. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ intensief ingezet op de strijd tegen onbetaalde schoolfacturen. Via navorming van het hele schoolteam en het onderwijspersoneel wordt zowel preventief (kostenbeperking, aandacht voor armoede, doordacht schoolbeleid) als curatief (menselijke invordering) gewerkt. Het doel is om minder onbetaalde schoolfacturen te realiseren door efficiënter in te spelen op de uitdagingen inzake armoede.

Hierbij wordt scholen de mogelijkheid geboden om in te stappen in een teamgericht navormingstraject, waarbij de school begeleid wordt door de projectmedewerker, gespecialiseerd inzake armoede en de onderwijscontext en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.  Deze begeleiding loopt in nauwe en actieve samenspraak met de pedagogische begeleidingsdienst, in casu de schoolbegeleider, die de participerende school vanuit de onderwijskoepel opvolgt. Samen gaan ze een veranderingsproces aan met de school om een effectief beleid uit te werken om onbetaalde facturen tegen te gaan.

Het traject loopt gedurende een schooljaar. Daarin wordt gaandeweg gebouwd aan visie inzake armoede en concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school, die tegen het einde van het schooljaar geïmplementeerd worden in het schoolbeleid. Het daaropvolgende schooljaar worden ze operationeel en dient dit beleid resultaat af te werpen.

Voor meer informatie: www.aanpakschoolfacturen.be

Voor het project is Welzijnszorg vzw op zoek naar een projectmedewerker 80%

Taken

A. Begeleidingstrajecten met scholen opstarten en opvolgen bij 12 scholen in de regio’s Brussel, Antwerpen, Leuven

 • Intensieve begeleiding van het schoolteam gedurende het hele traject
 • Opvolging van de werkpunten in het traject
 • Verder verzamelen van goede praktijken
 • Verder verzamelen bestaande methodieken op het terrein

B. Evaluatie van de begeleidingstrajecten

 • Permanente evaluatie van de trajecten
 • Evaluatie met het projectteam
 • Mogelijke bijsturing van het traject en/of gebruikte methodieken

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van het onderwijsterrein: structuren, beslissingsprocedures, werking van de school. Je hebt affiniteit met gelijke kansenbeleid op school
 • Je hebt voldoende inzicht in en kennis van de armoedeproblematiek
 • Je bent methodisch sterk en kan een veranderingsproces uitwerken
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je bent een goede communicator, je kunt mensen meenemen en inspireren op basis van inhoud en impact.
 • Je bent een netwerker die vlot duurzame contacten kan uitbouwen.
 • Je hebt een praktische kennis van courante PC-toepassingen Je hebt een grondige kennis van het Nederlands
 • Je bent bereid heel nauw in tandem samen te werken met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor diploma bij voorkeur in een sociaal-agogische of pedagogische richting (of gelijkwaardig door ervaring)
 • Je bent bereid occasioneel avondwerk en weekendwerk te presteren
 • Je beschikt over een rijbewijs en hebt een wagen ter beschikking

Wij bieden

 • Een overeenkomst van bepaalde duur: juli 2018 – juli 2019
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1b
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
 • Vergoeding dienstverplaatsingen.
 • Uw werkweek bestaat uit schoolbezoeken en thuiswerk. Teamvergaderingen gaan tweewekelijks door in Brussel.
 • Gsm en laptop.

Procedure

 • We verwachten jouw sollicitatie via mail ten laatste op 23 april 2018 t.a.v. colette.victor [at] welzijnszorg.be
 • Op basis van uw gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae wordt u uitgenodigd voor een gesprek op 14 mei van 15u – 19u in Brussel, Huidevettersstraat 126A. Zij worden hiervan telefonisch verwittigd.
 • Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Colette Victor, projectcoördinator: colette.victor [at] welzijnszorg.be Tel: 02/ 548 26 74; Gsm: 0473 56 72 79
 • Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).