Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Vacature: verantwoordelijke campagne en communicatie

Binnen de uitgetekende strategische lijnen zijn jouw resultaatsgebieden:

Algemeen 

 • Je coördineert de jaarlijkse campagne, de algemene organisatiecommunicatie en fondsenwerving.
 • Samen met de directie en de stafmedewerkers bereid je organisatiebrede beslissingen voor.
 • In de domeinen campagne en communicatie sta je zelf in voor de realisatie.

Campagne

 • Je ontwikkelt de jaarlijkse campagne “Samen Tegen Armoede” van Welzijnszorg.
 • Je zorgt mee voor een gedragen thema vanuit onze collega organisatie Welzijnsschakels.
 • Je gaat interne en externe partnerschappen aan om de campagne te voeren.
 • Je coördineert alle voorbereidende werkzaamheden van de campagne.
 • Je werkt nauw samen (in co creatie) met je collega’s politiek, educatie, onderwijs, bewegingswerk.
 • Je beheert de aanmaak en verspreiding van alle campagnematerialen.
 • Je vertaalt de campagne(-boodschap) naar diverse doelpublieken.
 • Je ontwikkelt de externe communicatie via verschillende kanalen die wervend en mobiliserend zijn.
 • Je volgt samen met je collega’s de campagneresultaten op.

Communicatie

 • Je ontwikkelt en handhaaft de communicatiestijl en het gemeenschappelijke communicatieplan van de organisatie.
 • Je werkt communicatiestrategieën en fondsenwervende strategieën uit en implementeert ze.
 • Je  integreert de fondsenwervende modellen en acties in de organisatiecommunicatie
 • Je zorgt er met de collega’s voor dat  de communicatie en de uitstraling van de campagne  zo krachtig is dat ze draagvlak creëren voor onze doelstellingen en onze organisatie.
 • Je laat alle aspecten van de jaarwerking op een wervende manier aan bod komen in de communicatie.
 • Je ontwikkelt het monitoring instrument om de effecten van communicatie en fondsenwerving te vertalen naar aangepaste acties.

Voor deze opdrachten zoeken we een teamspeler die loyaal is aan onze organisatie en haar doelstellingen. Die daadkrachtig en actiegericht werkt en sterk is in:

 • Het coördineren van een belangrijke organisatiedynamiek.
 • Het effectief realiseren van de beleidsdoelen en -prioriteiten.
 • Vernieuwend denken en handelen.
 • Het vernieuwen van werkwijzen, materialen en doelgroepen.
 • Het waarderen van de inzet van vrijwilligers en hen kan enthousiasmeren en motiveren.
 • Mondelinge communicatie en een vlotte pen heeft.
 • De dynamiek van campagnes opzetten en voeren.
 • Het breder kijken dan het eigen werkdomein om het organisatiebeleid mee te ondersteunen.
 • Het enthousiasmeren, motiveren en mobiliseren van collega’s, vrijwilligers zowel in jouw voorstellen als in de uitvoering ervan.
 • Het overbrengen van duidelijke boodschappen, zowel naar fondsenwerving als naar campagne.
 • Het omzetten van creatieve ideeën in werkbare en succesvolle modellen binnen afgesproken kaders.
 • Het aanpakken en realiseren van projecten
 • Helder en overtuigend communiceren zowel mondeling als schriftelijk

Je beschikt over

 • Een bachelor of masterdiploma.
 • Ervaring met coachend leidinggeven vanuit een middenkaderfunctie.
 • Een grondige kennis van campagnewerk en communicatie.
 • Een concreet zicht op structurele armoedebestrijding.
 • De nodige betrokkenheid op en identificatie met het christelijk geïnspireerd sociaal-ethisch project van Welzijnszorg.
 • Ervaring in het Sociaal Cultureel Werk is een pluspunt.
 • Een rijbewijs. (Voor werkverplaatsingen geven we de voorkeur aan het openbaar vervoer, maar indien nodig kan je gebruik maken van een cambio-abonnement.)
 • Praktische kennis van courante PC-toepassingen en weet vlot om te gaan met sociale media.
 • Een grondige kennis van het Nederlands
 • De nodige flexibiliteit m.b.t. sporadisch avond- en weekendwerk.

Wij bieden je

 • Een voltijdse, boeiende en uitdagende job.
 •  Een contract van onbepaalde duur.
 • Een loon, concurrentieel binnen de socioculturele sector, pc329 B1a, 13e maand, invaliditeitsverzekering. Je komt terecht in een stimulerende werkomgeving en werkt vanuit Brussel.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% vergoed.

Interesse? 

Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Koen Trappeniers, directeur via vacature [at] welzijnszorg.be en dit ten laatste op dinsdag 22 mei 2018.
We worden graag verrast door een sprankelende en gedreven brief en cv. Op basis hiervan maken we de eerste selectie.
Weerhouden kandidaten krijgen  een schriftelijke proef thuisgestuurd. De selectiegesprekken voorzien we op woensdag 13 juni 2018. De laatst overgebleven kandidaten doorlopen daarna een assessment om te peilen naar hun leidinggevende / coachende capaciteiten.

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht op 02 502 55 75,  je vraagt naar Koen Trappeniers.

Wij maken werk van een diversiteitssbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd ...).