Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Vzw Sering – project KUZO wint de Prijs Armoede Uitsluiten 2018

Op 23 juni 2018 maakte Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2018 bekend.

In het project KUZO werken ze met participatieve kunstmethodieken. Die methodieken zijn gericht op het naar boven halen van de ‘ondergrondse kennis’ van mensen die uitsluiting ervaren. Ze maken het verhaal in de krant en achter de statistieken duidelijk. De werkwijze is geheel gericht op het vormgeven van inspraak en participatie.

In creatieve ateliers maken ze, het hele jaar door, maatschappelijke relevante thema’s voor de stad en haar bewoners bespreekbaar. Thema’s zoals opvoeding, uitsluiting en eenzaamheid, zorg voor elkaar, polarisatie, radicalisering, homofobie, schuldenproblematiek, criminaliteit, (huiselijk) geweld, integratie/acceptatie vluchtelingen, …

Weg van de debattafel, al spelend worden onderwerpen onderzocht die hun levens beïnvloeden en die verandering behoeven. De resultaten worden op gezette tijden verwerkt tot Legislatief Theater als motor voor publiek debat. Het sectoroverschrijdende KUZO-netwerk, waar ondertussen ook OCMW Antwerpen aan meewerkt, staat garant voor goede inhoudelijke ontmoetingen tussen groepen die mekaar te weinig tegen komen. De vorm van de ontmoeting, het spel, staat garant voor evenwaardige deelname van alle betrokkenen. Zo blijven mensen die armoede en uitsluiting ervaren ook na de verkiezingen betrokken bij het agenderen van punten die hun aanbelangen, en bij de politieke besluitvorming in het algemeen.

Met het prijzengeld wil KUZO ‘Het Participatiepodium’ realiseren, een interactief platform waar ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid van de burger centraal staan. Met name de burger aan de ‘onderkant van de samenleving’.

Maak kennis met de genomineerden in dit filmpje. 

Lees meer over de Prijs Armoede Uitsluiten