Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

10 jaar Decenniumdoelen

10 jaar lang al confronteert Decenniumdoelen2017 het Vlaams en federaal beleid met hun resultaten op vlak van armoedebestrijding. 10 Armoedebarometers meten 6 duidelijke en haalbare doelstellingen op het vlak van wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samen leven. Deze 10 geven een scherp beeld van 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid.
Al 10 jaar beloven de verschillende regeringen de armoede te bestrijden, de (kinder-) armoede te halveren, mensen die leven in armoede boven de armoedegrens te tillen … Niets daarvan, geen enkele barometer toont fundamenteel een verbetering. Integendeel, stuk voor stuk staan ze op rood.

Lees meer >>