Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Slot campagne '1 op 5 loopt school in de buitenbaan'

Of mensen nu armoede-ervaringen hebben of niet, of ze in het onderwijs staan of niet, iedereen heeft véél ideeën over hoe armoede in het onderwijs anders en beter kan aangepakt worden.  Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede bundelde ruim 300 suggesties in een ‘heen- en weerschriftje’ en overhandigt ze vandaag aan Minister van Onderwijs Hilde Crevits.

“We waren er van overtuigd dat burgers vast ideeën hebben waarvan ze zich afvragen waarom niemand het zo aanpakt.  Vanuit de realiteit van armoede op school hebben ze  een boodschap voor onze beleidsmakers,  vertelt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg, dat onder de vlag ‘Samen Tegen Armoede’ een maand lang campagne gevoerd heeft  voor onderwijskansen.

Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. In de praktijk loopt het echter vaak anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Dat moet anders!

Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede heeft  drie aanbevelingen voor de Minister :

Betaalbaar onderwijs

Marc Justaert: “Onderwijs neemt  een grote hap uit het gezinsbudget. Schoolmateriaal, sportgerief, schooluitstappen, handboeken en invulboeken,… de kostprijs is voor veel gezinnen met een laag inkomen gewoon te hoog.”

Kostenbeheersende maatregelen zoals een maximumfactuur zijn nodig om scholen zorgvuldiger om te laten gaan met de kosten die ze maken. Het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ (STOS) zorgt voor begeleiding voor scholen bij hun aanpak van onbetaalde facturen. Scholen nemen daarbij ook de kosten die ze maken onder de loep.Zijn de kosten altijd nodig om goed onderwijs te voorzien?Naast kosten en betaalbaarheid gaat het ook om armoedevaardig worden. STOS zet scholen op weg naar een vlottere communicatie met ouders in armoedesituaties.

Scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt

Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede vraagt om meer in te zetten op ‘Brede Scholen’, samenwerkingen tussen scholen en organisaties. Tijdens deze campagne hebben mensen de kans gekregen om zelf suggesties te doen voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Veel reacties benadrukten onze aanbeveling over de nood aan brugfiguren en  samenwerking. 

Zo zegt Jean uit Antwerpen : “…  een multidisciplinair team kan met heel veel verschillende "ogen" naar schoolaanbod, schoolbeleid en leerlingen kijken. Deze mensen kunnen ook bruggen slaan tussen betrokken hulpverlening en kinderen, tussen ouders en school, ... werken aan een brede school, waar iedereen zich goed kan voelen."

Ook het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren is een van de succesfactoren om tot betere schoolprestaties te komen.

Sandra uit Oudegem "Ouders die samen met de school op stap gaan om sterker in hun schoenen te staan en samen een team vormen om hun kinderen te begeleiden. Open en transparante echte gesprekken, minder Smortschool en minder via de computer en smartphone..." 

Investeringen in leerkrachten, tijdens de opleiding en lang daarna

Leerkrachten spelen een cruciale rol in de schoolcarrière van kinderen in armoede. Ze kunnen echt het verschil maken. Maar er wordt al zoveel verwacht van leerkrachten, ook leerkrachten moeten ondersteuning krijgen om beter om te gaan met de diversiteit in de klassen. Welzijnszorg pleit dan ook voor meer investering, in de lerarenopleiding, maar zeker ook nadien door leerkrachtenteams te begeleiden.

Marc Justaert: “Als we leerkrachten nog sterker maken, versterken we hun positieve invloed op de schoolloopbaan van kinderen en jongeren.”

 

De Minister reageert 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Welzijnszorg/Samen tegen Armoede raakt hier een terecht punt aan. Elk kind, elke jongere die een hindernis ondervindt door armoede is er één teveel. De drie aanbevelingen die ze doen, zijn ook net de speerpunten van het Vlaams onderwijsbeleid. Met het project Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen wordt dit ook in de praktijk gebracht, én met succes. Eind november was er een evaluatie van de eerste 45 scholen die hieraan hebben deelgenomen. De scholen zijn heel positief en we zien ook echt een verandering op het terrein. Zo zorgt het voor kostenbeheersing en armoedevaardig personeel. Dit schooljaar zijn er nog eens 45 scholen aan de slag gegaan. Daarnaast hervormen we  de lerarenopleiding waar extra aandacht is voor het omgaan met armoede. Met het project ‘Kleine kinderen Grote kansen’ worden toekomstige leraren meer bewust gemaakt van armoede in het onderwijs en krijgen ze de hefbomen in handen om er mee te leren omgaan. Ook  het automatisch toekennen van de school- en studietoelage is een belangrijke stap vooruit. Ook de komende jaren blijft er nog werk aan de winkel.”

 

Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede  sluit hiermee haar jaarlijkse campagneperiode af bij minister Crevits.

Marc Justaert: “Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede wil samen met vrijwilligers en medestanders een einde maken aan armoede. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde campagne, 250 scholen die een hindernis plaatsten, 600 Soep op de stoep-acties, talrijke warmste week initiatieven, een actua-debat in het Vlaams Parlement en honderden berichten aan de minister. Het toont dat iedereen inziet dat gelijke onderwijskansen essentieel zijn in de bestrijding van armoede.”

 

Meer info:  www.samentegenarmoede.be

Annabel Cardoen, stafmedewerker Politiek Werk – Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede - T. 02 548 26 85 - GSM 0497 13 55 87 – annabel.cardoen [at] welzijnszorg.be

Helen Blow, stafmedewerker Campagnes – Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede - T. 02 548 26 73 GSM 0473 56 02 71 – helen.blow [at] welzijnszorg.be – contacteer ons voor hoge resolutiebeelden aub