Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Slot campagne '1 op 7 haalt de meet niet'

1 op 7 haalt de meet niet

Iedereen een leefbaar inkomen garanderen is betaalbaar. De vraag is niet of deze regering de uitkeringen kan verhogen tot de Europese armoededrempel, de vraag is of deze regering het zal doen. Welzijnszorg eist hiervoor 1 miljard deze legislatuur.

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.
Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ maakt Samen Tegen Armoede werk  van een leefbaar inkomen voor iedereen. Door mensen een veel te laag inkomen te geven of hen tot veel te hoge vaste kosten te dwingen, stijgt de armoede.
Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. We ontnemen hen een belangrijke hefboom om uit armoede te ontsnappen.

“Er is één ding waar ik ontzettend bang voor ben en dat is terug honger moeten lijden. Ik zal nooit besparen op voedsel. Ik kijk wel uit wat ik koop, maar honger wil ik niet meer hebben.”
Caro, 52 jaar

In België moeten 1 op 7 mensen rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Deze groep mensen is heterogeen samengesteld, maar toch zijn er een aantal leefomstandigheden die het risico op armoede vergroten. We denken daarbij aan alleenstaande ouders, werklozen, huurders, kortgeschoolden en mensen van buiten de EU.

België is een welvarend land met een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Er bestaan verschillende mechanismen om mensen te beschermen tegen inkomensarmoede. Toch blijkt dat praktisch geen enkele uitkering in België de Europese armoedegrens overschrijdt. Het moeten leven van een uitkering is dus een ticket naar een leven in armoede.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Dit moet beter kunnen. Al jaren zijn beleidsmakers het er over eens dat het toekennen van uitkeringen onder de armoedegrens niet menswaardig is. Vele regeringsbeloftes en kleine ingrepen ten spijt hebben we nog niet veel vooruitgang geboekt. Ook de mantra ‘jobs jobs jobs’ en het eenzijdig inzetten op activeringsbeleid is maar zinvol voor een beperkte groep. Immers, een eenvoudige rekensom met de Vlaamse armoedecijfers leert ons dat indien we de 0 tot 17 jarigen, de +65 jarigen en de werkende armen optellen we al op 400000 van de 650000 Vlamingen in armoede komen, waarvoor een job als oplossing voor de armoede onzin is. We hebben het dan nog niet gehad over de groep andere ‘niet actieven’ waarin mensen zitten die door ziekte of handicap nauwelijks of niet kunnen werken.  

Betaalbaar
Het leefloon, de facto het minimuminkomen in ons land, ligt ver onder de armoedegrens. Met een bedrag van € 893 voor een alleenstaande en € 1.190 voor een gezinshoofd komt het leefloon zelf niet in de buurt van de armoedegrens ( respectievelijk € 1.115 en € 1.673).

Volgens eigen berekeningen is er jaarlijks 700 miljoen euro nodig om de leeflonen op te trekken. Het planbureau heeft het over 1 miljard euro om alle laagste uitkeringen (leefloon, invaliditeit en inkomensgarantie voor uitkeringen) op te trekken. Wanneer ook de werkloosheidsuitkeringen en laagste lonen opgetrokken worden, is er een kostprijs van 2 miljard euro.

Marc Justaert: “Dit zijn uiteraard hoge bedragen, maar  het gaat uiteindelijk om een politieke keuze. Vergeet niet dat we wel bijna 4 miljard over hebben om het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens in stand te houden. En of de rekening zal kloppen voor de verlaging van de vennootschapsbelasting van 5 miljard is men het ook nog niet zeker.”

Het optrekken van de uitkeringen zal ook een terugverdieneffect met zich meebrengen, gezinnen zullen meer kunnen participeren in de samenleving. Welzijnszorg / Samen Tegen Armoede wil dus nogmaals aandringen om de uitkeringen nu effectief op te trekken.

De voorbije weken hebben duizenden vrijwilligers overal in Vlaanderen en Brussel mensen geïnformeerd, bewust gemaakt en acties georganiseerd. Tientallen middenveldorganisaties steunen onze eis. Met dit slotevent willen we de stem van deze brede coalitie versterken en nogmaals appél laten doen op deze regering om eindelijk de eigen belofte waar te maken.

We rekenen er op dat deze regering de balans van haar maatregelen meer in evenwicht brengt en ook de sociale maatregelen die ze beloofde, maar niet uitvoert, zal realiseren.

Meer informatie over de campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ kan je vinden op www.samentegenarmoede.be.

Perscontact
 Kris Dom   kris.dom [at] welzijnszorg.be           
0486/57 95 33

 

Samen Tegen Armoede is de campagne van Welzijnszorg, de grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel. 1.700.000 leven in armoede. Dat is 1 Belg op 7. Maar dat zijn er ook 6 op 7 die het verschil kunnen maken. We bestrijden armoede met vereende krachten en dringen aan op structurele oplossingen, in samenwerking met meer dan 100 lokale projecten, 170 welzijnsschakels, het brede middenveld en duizenden vrijwilligers.