Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Slot 'Samen Tegen Armoede'

Campagne Samen Tegen Armoede: de samenleving toont zich solidair, het beleid blijft achter

Brussel 13 januari 2017, Welzijnszorg, de grootste armoedebestrijdingsorganisatie in Vlaanderen en Brussel sluit de campagne ‘Samen Tegen Armoede’ af. De steun en solidariteit die er vanuit alle geledingen in de samenleving kwam was hartverwarmend en zorgde voor een geslaagde campagne. Tegelijk stelt de organisatie vast dat een sterker structureel armoedebeleid geen prioriteit is voor het beleid.

Samen Tegen Armoede. Het nieuwe campagnemerk van Welzijnszorg kende eind 2016 z’n vuurdoop. “Vanaf nu zegt de naam van onze campagne, onmiddellijk waar we voor staan.” Zo stelt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg. We strijden tegen armoede en willen dit doen met iedereen in onze samenleving, mensen met- en zonder armoede-ervaring. 7 mensen en 7 verhalen symboliseerden deze gemeenschappelijke doelstelling op de affiche. Niet toevallig aangezien 1 op 7 in onze samenleving in armoede leeft.

De campagne was een succes en bracht Vlaanderen en Brussel in beweging, dankzij veel vrijwilligers en de enthousiaste steun van heel wat organisaties. Enkele cijfers:

  • Er vonden 671 ‘Soep op de stoep’ acties plaats, de voorlopige opbrengst bedraagt al €72.348
  • Meer dan 138.000 affiches werden verspreid.
  • Minstens 2700 klassen uit het basisonderwijs gingen aan de slag met het campagnemateriaal van Robby en z’n vrienden, in veel scholen wordt daarenboven de handleidingen doorgegeven zodat het reële cijfer  veel hoger ligt.
  • Bijna 500 groepen bezorgden ons een ‘1op7’ foto, waarin ze duidelijk maakten dat er voor elke persoon in armoede ook 6 anderen zijn die er mee iets kunnen aan doen. Bovendien was de variatie enorm: de kinderopvang, de parochie, de kleuter- lagere-, secundaire- of hogeschool, een onderzoeksgroep aan de universiteit, de sportclub, de lokale Welzijnsschakelgroep, lokale armoedeprojecten, bedrijven, politici, radioredacties … 
  • De campagne bracht €972.000 op. Hiermee kan Welzijnszorg meer dan 100 lokale armoedebestrijdingsprojecten in Vlaanderen en Brussel ondersteunen

“De solidariteit met mensen in armoede is hartverwarmend. Het is belangrijk dat we tonen aan mensen in armoede dat ze er bij horen en dat we samen het armoedeprobleem kunnen aanpakken”
Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg.

Enthousiasme (nog) niet aanstekelijk voor het armoedebeleid

Samen Tegen Armoede doet niet enkel een appel op de burgers en het middenveld. Samen Tegen Armoede betekent dat ook het beleid de strijd tegen armoede structureel moet aangaan. Politici van meerderheid en oppositie toonden hun steun voor de campagne. Toch blijft armoede 1 op 7 mensen in ons land treffen. De uitkeringen blijven even ver verwijderd van de armoedegrens, het aantal mensen met een leefloon neemt overhands toe, net als de wachtlijsten voor sociale woningen. Deze noch vorige regeringen slagen om de armoedecijfers te laten dalen.

Wanneer het er echt op aan komt blijkt armoedebestrijding niet prioritair. Nog net voor de aanvang van de campagne verminderde de huidige regering de welvaartsenveloppe. Hoewel ze op papier nog steeds belooft om de inkomens op te trekken tot de armoedegrens, is de hoop hierop door begrotingscijfers weggevaagd.
Woensdagavond sloot de ‘Groep van 10’ een nieuw loonakkoord, ook de verdeling van de welvaartsenveloppe voor de komende twee jaar , maakt hier deel van uit. Welzijnszorg vindt dit een goed akkoord. De sociale partners kiezen duidelijk voor een verhoging van de minima. Jammer genoeg is het geld van de enveloppe te beperkt om echt het verschil te maken.

“Wie goed om zich heen kijkt en zich niet laat intimideren door  goedkope clichés en vluchtig scheldproza zal immers een onderstroom in Vlaanderen ontdekken die zich zorgen maakt over de groeiende ongelijkheid,  die  solidariteit  wel als een mobiliserende waarde beschouwt  en herverdeling noodzakelijk vindt.”
Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen 2017

De staat van solidariteit, is dubbel: individuele mensen en groepen zetten zich met hart en ziel in voor de strijd tegen armoede en andere goede doelen, dat kon Samen Tegen Armoede net als vele andere acties opnieuw ondervinden. Maar, de samenleving als geheel en het bijhorende beleid toont zich veel minder solidair. Zowel de toon waarmee gesproken wordt over de meest kwetsbaren als de armoedecijfers voelen koud en kil.

Rondom Welzijnszorg verenigen mensen met- en zonder armoede ervaring zich, om acties te organiseren. Maar meer nog, om hun stem te laten horen aan het beleid. Welzijnszorg is het aan hen verplicht om deze megafoonfunctie en middenveldrol  in de toekomst te blijven opnemen en zal dit doen.
Welzijnszorg geeft de strijd niet op. Samen Tegen Armoede wil nog meer mensen overtuigen om hun solidariteit te tonen. Samen kunnen we ook het beleid overtuigen om echt werk te maken van die structurele strijd tegen armoede. In elk lijstje met rijkste en welvarende landen staat België in de hoogste regionen. Dan kunnen we toch niet aanvaarden dat 1 op 7 in armoede leeft?

Welzijnszorg bedankt iedereen die meewerkte aan Samen Tegen Armoede. Bekijk het filmpje.