Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Van het basis- naar het secundair onderwijs: een financiële uitdaging.

In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool. Drie armoedeverenigingen roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om in te zetten op structurele veranderingen, in het bijzonder de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs.

 

Zo’n 70.000 leerlingen zetten op 3 september hun eerste verwachtingsvolle stappen naar het secundair onderwijs. Op de achtergrond duimen hun ouders voor een goede start. De overgang van de lagere school naar de secundaire school brengt heel wat met zich mee - ook financieel. In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool.

Als ouder betaal je in de lagere school niet meer dan €157,5 per jaar. De overheid legt lagere scholen immers een maximumfactuur van  €84 per schooljaar op. Daar bovenop mogen scholen meerdaagse uitstappen organiseren voor hoogstens €435 gedurende de hele lagere school of gemiddeld €72,5  per jaar. Heel wat lagere scholen blijven ruim onder dat bedrag.

Een kind in het secundair onderwijs weegt zwaarder door op de gezinsportefeuille. De gemiddelde factuur bedraagt er €534 per jaar. Aangezien er geen maximumfactuur is, variëren de bedragen veel meer dan in het basisonderwijs. Bedragen van € 900 à €1000 zijn geen uitzondering. Zeker voor de 15% Belgen die leven in armoede is het slikken als zij de eerste factuur in brievenbus of boekentas vinden. Maar ook andere ouders stellen zich vragen bij de hoge kostprijs.

Heel wat scholen zijn zich bewust van de druk die hoge schoolkosten met zich meebrengen. Zij zetten zich vandaag al in om die te verlagen. Ze worden daarbij ondersteund door bovenstaande  organisaties. Wij sensibiliseren, zetten trajecten op maat op, brengen getuigenissen naar de klas enzovoort. We ontwikkelden doorheen de jaren al veel concreet, bruikbaar materiaal waarmee scholen aan de slag gaan zoals de brochure ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ van het Netwerk tegen Armoede, en de vormingspakketten van SOS Schulden Op School en Welzijnszorg. Daarnaast formuleren we beleidsaanbevelingen. Vandaag komen we daarmee voor het eerst gezamenlijk naar buiten. Zo kunnen we onze boodschap krachtiger maken.  

We vinden het belangrijk om structureel verandering af te dwingen. Dat kan het beste via regelgeving.  We roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om de maximumfactuur in het secundair onderwijs onverwijld in te voeren. Als basis hiervoor kunnen de resultaten van  de studiekostenmonitor worden gebruikt. Deze zullen een duidelijk beeld van de kosten per studierichting geven.

 

Contactpersonen:        

  • SOS Schulden Op School : Johan Van Biesen (0477/446851)
  • Netwerk tegen Armoede:   Peter Heirman (0486/728381)       
  • Welzijnszorg vzw:  Annabel Cardoen (0497/135587)