Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

VZW Straatverplegers wint de Prijs Armoede Uitsluiten 2017

Voor de 18e editie van de Prijs Armoede Uitsluiten, koos Welzijnszorg om projecten in de kijker te zetten die duurzame woonoplossingen bieden voor precaire doelgroepen. Maar liefst 33 projecten uit Vlaanderen en Brussel dienden hun kandidatuur in. Een jury van experten koos hieruit 8 genomineerden. De nominaties maken een mix tussen focussen op de probleemstelling (doelgroepgericht) versus focussen op een oplossing (woonvorm). We stellen vast dat verschillende welzijnsactoren – bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maar zeker ook samenlevingsopbouw – een belangrijke rol spelen op dit domein en mooie vernieuwende initiatieven opzetten. Als uiteindelijke winnaar koos de jury voor ‘Housing Fast’.

De straatteams van Infirmiers de rue/Straatverplegers (IDR/SV) gaan de straat op om contact te zoeken met daklozen, hen de nodige zorg te geven  en hen te begeleiden op een traject van reïntegratie en herhuisvesting. Vanuit dat contact brengt IDR/SV de patiënten terug in contact met andere hulpverleningsdiensten en begeleidt beide partijen daarbij. Vervolgens gaat IDR/SV op zoek naar woongelegenheid en tracht de patiënten zo snel mogelijk terug te herhuisvesten. Daarvoor startte IDR/SV het 'Housing Fast'-project op en maakt het deel uit van 'Housing First'. Nadat patiënten in een woning ondergebracht zijn, blijft IDR/SV hen opvolgen tot ze echt gestabiliseerd zijn, eerst intensief, geleidelijk aan minder intensief, via een netwerk van vrijwilligers.

Op 31 december 2016 hadden ze 74 mensen in actieve pre-opvolging, 36 in opvolging en 50 in 'post-opvolging'. Sinds 2010 konden ze al 90 mensen stabiliseren in een woning.

Kwaliteitsvolle, betaalbare huisvesting is cruciaal in de strijd tegen armoede. Een goede woning is een absolute noodzaak om uit het web van armoede te ontsnappen.

De jury prees dit project omwille van de keuze voor een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, namelijk langdurig daklozen en de langdurige begeleiding die ze bieden aan deze mensen:
“Met ‘Housing Fast’ bekronen we de inspanningen van Straatverplegers/Infirmiers de rue  om langdurig daklozen in Brussel - zo snel als kan - terug een stabiel onderdak te bezorgen. Deze mensen – een van de meest kwetsbare groepen - krijgen immers zelden een plek in andere huisvestingsprogramma’s. Straatverplegers/Infirmiers de rue wil hen een snelle woonoplossing en begeleiding zolang als nodig kunnen bieden.”

De andere genomineerden:

vzw De Lork, Brussel

CAW Limburg, Genk

CAW De Kempen, Herentals

LD3 vzw - LDC Forum, Brussel

Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant, Leuven

CLT Gent, Gent

vzw De Stappaert, Lier