Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Projecten

‘t Vlot, Antwerpen
Renovatie huiskamer
WZS 't Opstapje vzw Halen
Leren openstaan voor elkaar
Wijkgezondheidscentrum Zuidrand, Antwerpen
Multidisciplinaire groepspraktijk.
Wijkgezondheidscentrum (WGC) De Wille
Wijkcentrum De Kring, Eeklo
Speelbazaar en babybazaar
Wieder vzw, Brugge
Kleine helden – Plus est en Vous
WGC De Hoek vzw
Tandzorg
Wervel vzw, Elsene
Elke dag Lunch met LEF voor iedereen. Het Kan.
Wervel vzw, Brussel
Elke dag Lunch met LEF voor iedereen. Het Kan.
Wereld van Indra vzw
De wereld van Indra
Welzijnsschakel “Stapke in de wereld”, Herent
Vakantiekampen
Welzijnsschakel Lede
Digitale kloof? Wij dichten ze!!!
Welzijnsschakel Integraal vzw, Brugge
Nederlands voor anderstalige volwassenen
Welzijnsschakel De Caproen
Opstart vzw Welzijnsschakel De Caproen
vzw Zennedal - Ommekaar, Buizingen
Buurthuis Ommekaar
vzw Vrienden van het Huizeke, Brussel
Deurwaarders aan huis
vzw Touché
Samenwerking rond agressie en armoede
vzw Sint-Michiel Agape
Potpourri - uitbouw sociale winkel met koffiehoek in Kortrijk
Vzw Samen DiVers
Samen UIT
vzw RWDM Girls, Molenbeek
Een social coach geeft ondersteuning op maat
Vzw Jakoeboe – Welzijnsschakel Vluchtelingen
Al zingend Nederlands leren
vzw IN-Z, Genk
IN-Zetje. Voorschoolse kinderwerking voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
vzw EVA-centrum, Ekeren
Onthaal en doorstroming
vzw Elim, Steunpunt vluchtelingen regio Roeselare
Nederlandse lessen en multicultureel ontmoetingsfeest
Vzw De Stampaert
Uitbouw ontmoetingshuis
vzw De Speelvogel, Kortrijk
De mobiele spelotheek
Vroeg bewegen beter leren, Merksem
Vroeg bewegen, beter leren' geeft je baby of peuter een voorsprong in het leven.
Vormingplus Limburg, project De Ideale School, Hasselt
Vernieuwende sociaal-cultureel vormingswerk.
VOC (VrijetijdsOndersteuningsCentrum) Opstap vzw, Roeselare
Buurtinitiatieven Dambertshof
Uilenspel vzw, Sint-Amandsberg
Spelend leren met de vrijwilligers van Uilenspel vzw

Pagina's