Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Projecten

‘t Vlot
Renovatie huiskamer
‘t Kringkse
Themawerking Inkomen: ziekte en invaliditeit
Wijkgezondheidscentrum (WGC) De Wille
Wijkcentrum De Kring, Eeklo
Vrijetijdspunt Wegwijzer
Wieder vzw, Brugge
Kleine helden – Plus est en Vous
WGC De Hoek vzw
Tandzorg
Wereld van Indra vzw
De wereld van Indra
Welzijnsschakel “Stapke in de wereld”, Herent
Vakantiekampen
Welzijnsschakel – ontmoetingshuis Kolleblomme Zele vzw
Het “LEREN” salon
Welzijnsschakel Tochtgenoten
Crea-atelier Tochtgenoten
Welzijnsschakel Steksken
Peperkoekenhuis-samen sociaal
Welzijnsschakel Lede
Vorming en versterking van stevige vrijwilligersploeg die de groep de toekomst in kan dragen.
Welzijnsschakel Integraal vzw, Brugge
Nederlands voor anderstalige volwassenen
Welzijnsschakel Doorgeefpunt Halen
Welzijnsschakels Doorgeefpunt Halen
Welzijnsschakel De Caproen
Opstart vzw Welzijnsschakel De Caproen
Welzijnschakel Plan B
Plan B
vzw Zennedal - Ommekaar, Buizingen
Buurthuis Ommekaar
vzw Touché
Samenwerking rond agressie en armoede
vzw Sociaal Winkelpunt, Antwerpen
Versterken van het sociaal netwerk van kansengroepen
vzw Sint-Michiel Agape
Potpourri - uitbouw sociale winkel met koffiehoek in Kortrijk
Vzw Samen DiVers
Samen UIT
vzw RWDM Girls
Een social coach geeft ondersteuning op maat
VZW Lichtpunt
Kleine investeringen
vzw Kras, Gent
Samen de kloof “DICHTEN”
Vzw Jakoeboe – Welzijnsschakel Vluchtelingen
Al zingend Nederlands leren
vzw IN-Z
IN-Zetje. Voorschoolse kinderwerking voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
vzw EVA-centrum, Ekeren
Onthaal en doorstroming
vzw Elim, Steunpunt vluchtelingen regio Roeselare
Nederlandse lessen en multicultureel ontmoetingsfeest
vzw D’broej – afdeling Chicago, Molenbeek
Blut/Faucé/Shaht
Vzw De Stampaert
Uitbouw ontmoetingshuis

Pagina's