Vrijwilliger om materialen uit te werken

Welzijnszorg verzorgt een rijk gamma aan materialen om rond armoede(thema’s) te werken in de campagneperiode en ook erbuiten. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om onze materialen nog sterker te maken.

Ons figuurtje Robby is goed gekend binnen de Vlaamse lagere scholen. We zijn op zoek naar leerkrachten uit het lager onderwijs die deze materialen mee willen helpen vormgeven.

We willen de komende jaren ons aanbod voor het secundair onderwijs uitbreiden. We willen hiervoor graag samenwerken met leerkrachten, die ons vanuit de praktijk kunnen bijstaan.

Het politieke werk van Welzijnszorg wordt gevoed vanuit vrijwilligers. We zoeken vrijwilligers die een bijdrage willen doen rond een bepaald armoedethema of die de teksten van onze politieke medewerker willen toetsen aan de werkelijkheid.

Onze liturgische en inspirerende materialen worden elk jaar met veel zorg samengesteld door vrijwilligers. We willen graag dit team vrijwilligers verder versterken.

Je opdracht

Je werkt samen met onze medewerker of in groep om educatieve, politieke of liturgische materialen vorm te geven.

Je profiel

We zoeken iemand die:

 • sympathie heeft voor het werk van Welzijnszorg;
 • bereid is om te handelen in overeenstemming met de missie van Welzijnszorg;
 • opgedane praktijkkennis of kennis rond een armoedethema wil delen met Welzijnszorg;
 • goed kan communiceren zowel individueel als in groep;
 • zoekt naar een nieuwe uitdaging;
 • een vlotte schrijfstijl heeft.

Onze verwachtingen

 • Je overlegt met de medewerker wat jouw opdracht is en brengt die tot een goed eind.
 • Je communiceert op regelmatige basis met de medewerker over de stand van zaken van jouw opdracht.

Het aanbod

 • Basisinformatie over armoede in eigen land.
 • Coaching en ondersteuning.
 • Alle educatieve materialen van Welzijnszorg worden gratis ter beschikking gesteld.
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen over armoede.
 • Terugbetaling reële (verplaatsing)kosten.
 • Vrijwilligersverzekering.

Geïnteresseerd?  Vul ons contactformulier in

Korte beschrijving Heb je een vlotte pen? Weet je als de beste hoe je kinderen kan boeien? Heb je bijzondere kennis over een bepaald armoedethema?