Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Wat doen we?

Politiek en studie

Welzijnszorg wil wegen op het beleid. Armoede moeten we structureel bestrijden. We informeren politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek in ons land.

Steun aan projecten

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: het is samenwerken en een stem geven. We zetten in op wederzijdse versterking.

Educatie en vorming

Armoede bestrijden vraagt verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen in armoede. Welzijnszorg wil mensen, groepen en organisaties begeleiden in dit veranderingsproces.