Politiek en studie

Welzijnszorg wil wegen op het beleid. Armoede moeten we structureel bestrijden. We informeren politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek in ons land. Met concrete beleidsvoorstellen geven we hen inspiratie of zetten we hen onder druk om een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus.

Armoede is een schande in onze welvaartsstaat. Welzijnszorg werkt constructief maar kritisch samen met het beleid om die schande weg te werken.

Je vindt hier alle Welzijnszorg-dossiers vanaf 2004 en methodieken om er ook lokaal mee aan de slag te gaan. Een schat aan informatie voor beleidsmakers, studenten, verenigingen en geïnteresseerden. Je kan het gratis downloaden. Daarnaast kan je zoeken in opinies, persberichten en verkiezingsmemoranda van Welzijnszorg en haar partners.

Armoede-dossiers

Op deze pagina vind je alle Armoede Welzijnszorg-dossiers sinds 2004.

Memoranda

Download hier het memorandum van Welzijnszorg van de voorbije verkiezingen.

Zelf lokaal aan de slag

Welzijnszorg ontwikkelt samen met Welzijnsschakels enkele methodieken om ook in jouw gemeente aan de slag te gaan. Die methodieken helpen om armoedethema’s op de lokale agenda te zetten, te onderzoeken hoe de situatie zit in jouw gemeente of een actie op te zetten.