Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Jaarlijkse projectoproep

Elk jaar tussen begin februari en half april gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen of  bestrijden. Deze organisaties kunnen een (beperkte) fi nanciële steun aanvragen. Er zijn twee mogelijkheden.

1. Samenwerken met Welzijnszorg

We zoeken elk jaar organisaties actief tegen armoede die met Welzijnszorg een stevigere samenwerking van twee jaar willen aangaan.

2. Startende en vernieuwende organisaties

We geven elk jaar kleine startende armoedeorganisaties en armoedeorganisaties die iets nieuws willen opstarten, de kans een beperkte toelage aan te vragen.

Concrete tips bij het aanvraagformulier

Het  aanvraagformulier bestaat uit vier delen, waarin telkens een ander type informatie opgevraagd wordt:

 1.  Gegevens over de aanvragende organisatie (o.a. contactgegevens, statuut, contactpersoon)
 2.  Informatie over de werking van de organisatie (o.a. medewerkers, doelgroep, andere subsidies, financies)
 3.  Informatie over het specifieke project dat bij Welzijnszorg ingediend wordt (o.a omschrijving van het project, financiering)
 4.  Informatie m.b.t. de mogelijke samenwerking met Welzijnszorg (o.a. beschikbaarheid voor sensibilisatie en campagne)

Om in aanmerking te kunnen komen voor projectensteun moet uit je aanvraag blijken dat:

 • je organisatie of project op een structurele manier aan armoedebestrijding werkt. Welzijnszorg financiert geen noodhulp.
 • het project waarvoor de aanvraag gebeurt, een duidelijke plaats in de organisatie heeft en toekomstgericht is.
 • vrijwilligers een belangrijke plaats in jullie werking hebben.
 • jullie mensen in armoede als partners betrekken.
 • je organisatie een duidelijke structuur, een ruim draagvlak en een financiële basis heeft.
 • je organisatie / project een financiële nood heeft.
 • je organisatie geen overheidsinstantie is.
 • het ingediende project concreet en door ons opvolgbaar is.

Welzijnszorg verwacht ook dat jullie

 • de visie en idealen over armoedebestrijding en mensenrechten van Welzijnszorg vzw delen.
 • met Welzijnszorg samenwerken aan een toekomst zonder armoede. 
 • dit aanvraagformulier voor 15 april indienen, volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen.

Lees meer over onze criteria en voorwasarden.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw regionale medewerker van Welzijnszorg