Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Steun aan projecten

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: het is samenwerken en een stem geven.
We zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd biedt onze werking aan deze organisaties een megafoon om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

Hoe steunt Welzijnszorg armoedeprojecten?

Elk jaar, tussen begin februari en 15 april, lanceren we een projectoproep. Alle organisaties die armoede blijvend aanpakken kunnen een (beperkte) financiële steun aan vragen. 

Wie krijgt steun van Welzijnszorg?

Maak kennis met de meer dan 100 armoedeorganisaties in Vlaanderen en Brussel die steun ontvangen van Welzijnszorg.

Prijs Armoede Uitsluiten

De jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten zet organisaties of projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

Wil je een armoedeproject uitnodigen op je activiteit?

Als organisatie, school, parochie of vereniging kan je één van de organisaties die door Welzijnszorg gesteund worden vragen voor een info-avond, interview, een getuigenis ...

Zoek je steun als armoedeproject?

De projectoproep 2019 werd afgesloten. 

Gedurende het hele jaar kunnen adviestoelagen aangevraagd worden.