Didactische verwerking: het huis van Jordy [nr 23]

Het huis van Jordy

Ook heel wat kleuters leven in armoede. Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit bespreekbaar bij de allerjongsten.

Het hoofdthema van dit lespakket is wonen, één van de levensdomeinen uit het armoedeweb.

In dit pakket zijn vijf subthema‘s uitgewerkt, gaande van wonen en buren over slapen tot ruilen en lenen. Elk subthema heeft een ruim aanbod aan activiteiten. Deze handleiding is een inhoudelijke bundel om de bredere problematiek van kansarmoede  te bespreken en in de kijker te zetten. Aangevuld met leuke methodieken. De vertelplaten die je apart koopt, maken dit hele pakket af. Jij kan als leerkracht het verschil maken, door aan elke kleuter het zelfvertrouwen te geven dat ze verdienen. Dit verhaal en de bijhorende activiteiten zetten je op weg.

Wil je op de meest efficiënte manier jouw doelstelling bereiken?
Koop dan zeker de vertelplaten en de didactische verwerking samen. Deze materialen zijn complementair.

Meer info over Jordy en nog enkele extra's bij dit lespakket vind je hier. 

Categorie
Lesmateriaal Jordy: didactische verwerking [nr 24]