Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

Politiek en studie

Welzijnszorg wil wegen op het beleid. Armoede moeten we structureel bestrijden. We informeren politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek in ons land. 

Steun aan projecten

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: het is samenwerken en een stem geven.

Educatie en vorming

Armoede bestrijden vraagt verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen in armoede. Welzijnszorg wil mensen, groepen en organisaties begeleiden in dit veranderingsproces. 

Samen Tegen Armoede

Armoede is een complex verhaal.
Het kan ons allemaal overkomen. 

Ons campagnemerk Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. We doorprikken vooroordelen en ondersteunen ruim 100 lokale projecten. Ook jij kan helpen.

Campagne: Samen tegen Armoede

Nieuws

Gezondheid verdraagt geen uitstel

Er gaapt een diepe gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. Zij hebben meer gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting en stellen heel vaak doktersbezoek uit om financiële redenen. Steun de campagne.

Vacature: educatief medewerker Antwerpen (50%)

Wil jij opkomen voor een rechtvaardige en solidaire samenleving zonder armoede? Voor haar werking in provincie Antwerpen (regio Kempen) zoekt Welzijnszorg vzw een deeltijds educatief medewerker (50%)

10 jaar Decenniumdoelen

10 Armoedebarometers, 10 jaar armoedig beleid.

Doe een gift

  • Doe een online gift
  • Steun ons maandelijks

Of doe een overschrijving op
BE 21 0000 0000 0303