Wie help je?

Wie help je?

Met jouw gift of actie steunt Welzijnszorg meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst. 

 

Meer dan geld alleen

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken EN een stem geven.  We zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen we de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

Ratatouille, een jeugdhuis dat rust biedt

Een rustige en prikkelvrije studeerruimte met een aantal computers: voor veel van onze jongeren een luxe die ze thuis niet hebben. Naast ontspanning biedt Ratatouille ook ondersteuning in de schoolloopbaan. Met mooie resultaten. 

Lees meer

Vrijwilligers en gezinnen werken samen aan toekomstkansen

Ook in gemeenten waar je het niet verwacht leven mensen in armoede. 60 vrijwilligers uit Groot-Beveren, Zwijndrecht en Burcht maken het verschil voor 365 gezinnen uit hun streek.

Lees meer