Over ons

Over ons

Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven ons diep raakt, en omdat we geloven dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.

Welzijnszorg heeft een duidelijke missie en een uitgesproken visie op armoede, armoedebestrijding, netwerking en ervaringsdeskundigheid. 

Ontdek ons Beleidsplan

Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting

Onze droom is een samenleving waarin de middelen eerlijk verdeeld zijn en iedereen kansen krijgt. Als onafhankelijke organisatie zijn we na vijftig jaar een vaste waarde geworden. We gaan er dan ook voluit en enthousiast voor!

We doen dat op vier manieren: door armoedeorganisaties te ondersteunen, door vorming te geven en educatief materiaal ter beschikking te stellen, door campagne te voeren, en door politiserend en ook politiek werk.

Samen steunen we armoedeorganisaties

Met jouw gift of actie steunt Welzijnszorg meer dan honderd organisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst.

Het ondersteunen van armoedeorganisaties is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken én een stem geven. De verhalen en ervaringen van mensen in armoedesituaties voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. 

Tegelijkertijd bieden we hen een forum (of een plek) om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. We investeren in, en werken heel nauw samen met de Welzijnsschakels, die lokaal mensen met en zonder armoede- ervaring samenbrengen om tal van activiteiten en acties te organiseren voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Naast de steun aan lokale armoedeprojecten, geven we mee richting aan vernieuwende praktijken. Sommigen groeien uit tot een zelfstandige organisatie die we duurzaam ondersteunen. Dit zijn onze projecten.

Ontdek alle armoedeorganisaties

We sensibiliseren tegen armoede

Welzijnszorg hecht veel belang aan vorming en bewustmaking. Jaarlijks voeren we daarom 2 keer campagne – een keer een sensibiliserende, een keer een politieke. We hebben een inhoudelijk aanbod, en maken jaarlijks een aanbod voor het onderwijs.

Wil je een globaal beeld van onze werking? Lees ons jaarverslag 2020.

2 campagnes

Prijs Armoede Uitsluiten - campagne

Met de Prijs Armoede Uitsluiten plaatsen we elk jaar organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. We kiezen telkens een ander thema voor de prijs.

Ontdek de voorjaarscampagne 2021

Samen tegen armoede - campagne

Elk jaar voeren we in december campagne onder de leuze ‘Samen Tegen Armoede’. We werken aan bewustmaking over wat armoede is en roepen mensen op om inhoudelijke en fondsenwervende acties te ondernemen. Onze campagne-affiche is dan zichtbaar in parochies, verenigingen, organisaties en op straat.
Jaarlijks gaan er ook tal van Soep op de stoep - acties door, laten mensen zich sponsoren om aan sportieve uitdagingen mee te doen, breien mensen mutsjes voor de smoothies, en gaan er de leukste acties door om geld in het laatje te brengen.

Ontdek de najaarscampagne 2021

We gaan voor structurele armoedebestrijding

Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding en wil daarom wegen op het beleid. We willen ons niet beperken tot activiteiten die het dagelijks leven draagbaar maken maar willen ervoor zorgen dat er écht, blijvend iets verandert. We lokken maatschappelijk debat uit met onze campagnes, informeren politici en doen beleidsvoorstellen.

Onze campagnes steunen op een degelijke analyse en visie. Daar hoort telkens een stevig dossier bij, politieke eisen en beleidsvoorstellen. Jullie steun voor onze politieke eisen, door jullie actie en jullie handtekening, maakt het draagvlak voor een daadwerkelijke aanpak van armoede zichtbaar. Op die manier kunnen we bij beleidsmakers onze voorstellen kracht bijzetten.

Ontdek onze dossiers

We doen dit niet alleen

Welzijnszorg is een armoedebeweging in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor hebben we een bestuur binnen onze vzw.

We strijden niet alleen tegen armoede, maar samen. Heel wat organisaties trekken mee aan de kar. Daarom zijn we deel van heel wat samenwerkingen, en werken we jaarlijks samen met een aantal campagnepartners.

Samenwerkingen

Onze campagnepartners

Beweging.net

Welzijnsschakels

SAAMO

Orbit