Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Over ons

Missie

Welzijnszorg streeft naar een samenleving zonder armoede en uitsluiting.

Visie

Welzijnszorg heeft een uitgesproken visie op armoede, de bestrijding ervan, netwerking en ervaringsdeskundigheid.

Jaarverslag

Lees de jaarverslagen van de afgelopen jaren.