Steun aanvragen bij Welzijnszorg

Steun aanvragen bij Welzijnszorg

Ben jij actief bij een organisatie die armoede voorkomt of bestrijdt? Dan kan je via Welzijnszorg financiële steun aanvragen.

Adviestoelagen aanvragen kan altijd. 

Meer dan geld alleen

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is inzetten op samenwerken én een stem geven.

We geloven in een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen we de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek, zetten we in op uitwisseling, bezorgen we enkele keren per jaar een nieuwsbrief met tips en tricks, enz.

Je kan financiële steun aanvragen voor 1 of voor 2 jaar.

1. Je vraagt een projecttoelage voor 1 jaar

Dit noemen wij een starttoelage. 
Die is er voor jonge, nieuwe initiatieven van armoedebestrijding maar ook voor gevestigde organisaties om iets nieuws te proberen van armoedebestrijding.

Of je met een groep een nieuwe armoedewerking opricht, de aandacht voor armoede in je vereniging ‘vertaalt’ in een apart project, wat experimenteerruimte rond armoede zoekt of een nieuwe deelwerking in een gekende armoedeorganisatie op poten wilt zetten, het kan allemaal.

Welzijnszorg wil kansen geven aan nieuwe ontwikkelingen. Noem het een "aanmoedigingspremie", die in specifieke situaties nog kan aangevuld worden met advies.

We steunen per regio een aantal initiatieven met een toelage van maximaal € 2.000.

Twijfel je of dit iets voor jou is? Neem dan contact op met jouw regiomedewerker (naar beneden scrollen op de contactpagina).

Aan de slag met het aanvraagformulier projectensteun 2023

2. Je vraagt een projecttoelage voor 2 jaar

Dan kies je ervoor met Welzijnszorg een band aan te gaan. 

Welzijnszorg werkt immers samen met organisaties die lokaal armoede aanpakken. We willen samen het onrecht dat armoede is, aankaarten in de brede samenleving. We willen de rechten van mensen in armoede op tafel leggen. En vooral: mensen in armoede versterken en hen zelf een stem geven.

Wat houdt een samenwerking in?

  • We beluisteren jullie verhalen en verzamelen jullie signalen om die mee te nemen in onze campagnes en ons politiek werk.
  • We vermelden jullie werking in onze communicatie met onze vrijwilligers en naar de brede samenleving.
  • We vragen jullie om mee te werken aan onze campagnes en initiatieven: om bv. jullie werking en visie op armoede voor te stellen aan een groepje mensen of een interview aan te leveren voor een persbericht, …

Na goedkeuring van de projectaanvraag maken we in overleg een afsprakenovereenkomst voor twee jaar op.

Projectsteun

We werken graag met zo veel mogelijk organisaties samen. We kunnen ze echter niet allemaal financieel steunen.
Een aantal organisaties kan gedurende twee jaar voor een welomschreven project gemiddeld tussen € 2.500 en € 4.000 per jaar gedurende twee jaar als steun te ontvangen. Het bedrag kan ook hoger of lager zijn, afhankelijk van jullie vraag enerzijds en de beslissing van de regionale projectencommissie anderzijds.

Meewerken aan de voorbereiding voor de campagne van 2024

We roepen deze keer niet op rond een bepaald thema.
2024 is een jaar vol verkiezingen. Welzijnszorg wil dan zo kort mogelijk op de actualiteit zitten. Daarom hebben we de keuze van ons campagnethema 2024 nog wat uitgesteld.

Maar we hebben wel jullie, armoedebestrijders in Vlaanderen en Brussel, nodig! Om de thema’s, de voorstellen en de discussies die spelen in jullie gemeente en regio te signaleren. Zodat wij die belangrijke campagne van 2024 superrelevant kunnen maken, vertrekkend van wat er echt in Vlaanderen en Brussel aan de hand is als het over armoede en armoedebeleid gaat…

Aan de slag met het aanvraagformulier projectensteun 2023

Het verloop van de projectoproep

Lees meer over de criteria en voorwaarden om projectsteun aan te vragen.

Tussen nu en 19 april lanceren wij onze projectoproep. In die periode kan je via een webformulier op deze site een aanvraagformulier invullen. Tot einde juni beraadslaagt onze projectencommissie. Net voor de zomer krijg je een brief met nieuws over de goed- of afkeuring van je aanvraag. De uitbetaling gebeurt dan begin oktober.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor meer informatie rond de ondersteuningsmogelijkheden voor projecten.

Aan de slag met het aanvraagformulier projectensteun 2023