Interculturele solidariteit: een vanzelfsprekende noodzaak

Op 17 september 2020 maakte Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2020 bekend in Brussel. 

De jury koos uiteindelijk voor het Limburgs Platform Mensen op de vlucht (LPV). Marc Justaert: “Het Limburgs Platform Mensen op de vlucht is een samenwerker pur sang, die 26 lokale werkingen bundelt met ruim 320 vrijwilligers. Als bundeling van kleinere initiatieven laten ze hun stem horen bij de overheid. Het is een sterke werking, gedreven en intercultureel, met een sterke focus op diversiteit en gelijkwaardigheid. Dat ze daarenboven als vrijwilligerswerking ook nog concrete projecten opzetten met een duidelijke meerwaarde, is lovenswaardig: zo is er hun ‘maatjesproject’ en zijn ze partners in het Europese project ’in de zorg – uit de zorgen’.”

Lees meer over het Limburgs Platform Mensen op de vlucht en de Prijs

Maak kennis met de genomineerden en de laureaat

 

Bekijk hoe Linda Delva voor het Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht de Prijs Armoede Uitsluiten in ontvangst nam.

 

Een inclusieve samenleving 

Een samenleving zonder armoede en uitsluiting is voor Welzijnszorg een inclusieve samenleving, waarin iedereen, ongeacht afkomst of mogelijkheden, en op basis van gelijkwaardige rechten en plichten, een plek heeft. Inclusie staat zo voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap voor iedereen. Solidariteit verbindt mensen en groepen.

Welzijnszorg wil dit jaar met de Prijs Armoede Uitsluiten initiatieven en organisaties bekronen die het wij-zij-denken doorbreken en over de grenzen van levensbeschouwing, nationaliteit, afkomst en culturen heen vanuit een open, leergierige houding de brug slaan tussen mensen om in Vlaanderen en/of Brussel armoede aan te pakken.

Vijf organisaties werden oorspronkelijk genomineerd voor hun bijdrage aan de interculturele strijd tegen armoede. Senzo uit Borgerhout, Filet Divers uit Antwerpen, Limburgs Platform Mensen op de vlucht, Mondiale Werken regio Lier en Pigment uit Brussel.

Interculturele Solidariteit: een vanzelfsprekende noodzaak.

Kom meer te weten over de achtergrond van deze 21e editie van de Prijs Armoede Uitsluiten in onderstaand dossier. We hebben onze visie op interculturaliteit en interculturele solidariteit uitgewerkt als een verbijzondering van de missie van Welzijnszorg.

Dossier Prijs Armoede Uitsluiten