Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

Fijn dat je met je klas aan de slag wil met een complex thema zoals armoede. Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin.

Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit bespreekbaar bij de allerjongsten.

Samen Tegen Armoede wil armoede en uitsluiting bespreekbaar maken in de hele basisschool.Het is goed dat kleuters zich al bewust worden van wat armoede concreet betekent en hoe armoede voor uitsluiting kan zorgen. Zo leren ze zich inleven in de wereld van hun klasgenootjes. En voor kinderen in kwetsbare situaties is het fijn dat ook hun leefwereld in de verhalen aan bod komt.

Het lesmateriaal is opgebouwd rond een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van kleuters. De didactische verwerking bevat uitgewerkte activiteiten om de bredere problematiek van kansarmoede in de kleuterklas te bespreken en in de kijker te zetten.

De verschillende lessenpakketten hebben steeds een verschillend hoofdthema. 

Graag een extra woordje uitleg bij de nieuwe materialen? Bekijk de powerpoint die we maakten voor de infosessie van onze startweken. 

Jordy zoekt geld.

(2021)

In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken de kleuters via tien vertelplaten hoe Jordy en zijn vriendjes denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken tussen de financiële en de emotionele waarde van dingen.
In totaal zijn vijf subthema ’s uitgewerkt, met inkomen als rode draad.  Elk subthema heeft een ruim aanbod aan activiteiten.

Ontdek hier het themaliedje en linken naar bijkomend materiaal bij de handleiding

Bestel hier 'Jordy zoekt geld'

Het huis van Jordy.

(2020)

In 'Het huis van Jordy' maken de kleuters via 10 vertelplaten en een liedje kennis met de woonsituatie van Jordy en zijn vriendjes. Samen met Jordy worden de kleuters verrast door hoe Jordy's mama inventief een minpunt van hun eigen woonst kan wegwerken. 

Ontdek hier het aanvullend materiaal bij de handleiding

Bestel hier 'Het huis van Jordy'

Een echte ridder. Jordy.

(2019)

Het verhaal van Jordy laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Jordy leeft samen met zijn mama en zijn grote broers Ricky en Robby. In de verhalen maak je ook kennis met Selma en Radko, twee klasgenootjes van Jordy, die elk op hun manier te maken krijgen met uitsluiting. 

Bestel hier 'Een echte ridder. Jordy'

SAMEN tegen armoede

Jordy en zijn materiaal is er gekomen door een goede samenwerking met Odisee Hogeschool en PXL Hasselt. Met speciale dank aan Marlies Algoet, Ruth Van Wichelen en nog vele anderen.

Meer info over Odisee

Zit je met concrete vragen
of weet je niet waar te beginnen?

Onze verantwoordelijke Onderwijsmaterialen - Kusum Mertens -  is er voor je! 

Contacteer Kusum