Dossier camp 2023 'De strijd tegen armoede winnen we samen!'

Armoede is niet alleen het ontbreken van financiële middelen om in je (basis)behoeften te kunnen voorzien, armoede is een netwerk van uitsluitingen. Mensen in een armoedesituatie ondervinden constant nadelige effecten van hun armoedesituatie. In het dossier leggen we via cijfers en verhalen van mensen de linken in het netwerk van uitsluitingen bloot. Om zo op te roepen tot actie, meer investeringen in armoedebestrijding.
In het dossier lees je meer over onze politieke aanbevelingen om samen de strijd tegen armoede te winnen.