Webinar 'Geen vervoer, geen leven'

Mobiliteitsarmoede: impact op het leven

Els Van den broeck (directeur Mobiel21) leidt deze webinar in. Met de resultaten en rake cijfers van recente onderzoeken neemt Els ons mee in de wereld van vervoersarmoede, de effecten ervan en hoe mensen dit beleven.

Elke Dahmlow, Guido Degraen en Rudi Friedrichsen zijn ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Zij delen hun ervaringen met vervoersarmoede en de hoe zij hier (gedwongen) mee omgaan.

Samenvattend proberen we al de bovenstaande effecten van vervoersarmoede te linken aan de verschillende levensdomeinen van het armoedeweb. Het zal tegen dan al duidelijk zijn dat vervoer veel meer is dan een verplaatsing van punt A naar punt B.

Bekijk de Presentatie van Els Van den broeck

webinar van 21 september 2022