Met kunst mensen in armoede een stem geven

Sering uit Borgerhout wint in 2018 de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

Brussel 23 juni 2018. Voor de 19e keer reikte Welzijnszorg de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Het project ‘KUZO’ van de Antwerpse vzw Sering wist de jury te overtuigen en wint de prijs van €12.500.

Voor de 19de editie van de Prijs Armoede Uitsluiten, koos Welzijnszorg om projecten in de kijker te zetten die hun schouders zetten onder het lokaal beleid. Maar liefst 25 projecten uit Vlaanderen en Brussel dienden hun kandidatuur in. Een jury van experten koos hieruit 7 genomineerden. De nominaties maken duidelijk dat een deelname aan het lokale beleid kan via adviesraden en werkgroepen, evenals via kunst en theater.

Het project KUZO van vzw Sering werd door de jury als laureaat aangeduid. De jury looft Sering als sterke samenwerker die van het beleid een toeschouwer maakt. Sering toont dat armoedebestrijding niet enkel door welzijnsorganisaties kan opgenomen worden, ook kunstprojecten dragen bij om de stem van mensen in armoede te versterken.

Mia Gryp van vzw Sering is blij met de erkenning door Welzijnszorg en de bijhorende geldprijs. “Bij Sering primeren de mensen in armoede en het traject dat ze doorlopen, hierdoor vallen we vaak uit de boot bij subsidies voor sociaal-artistiek werk. Met deze prijs kunnen we verder inzetten op ons legislatief theater.”

Welzijnszorg wil met deze Prijs Armoede Uitsluiten de inspanningen en het engagement van de winnaars en de andere genomineerden in de bloemetjes zetten. Tezelfdertijd wil Welzijnszorg ook aanbevelingen doen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Met de veranderingen op het vlak van OCMW en Lokaal Sociaal Beleid in het achterhoofd roept Welzijnszorg lokale besturen op om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken.

Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg: “Alles begint met een structurele visie op armoede en armoedebestrijding. Pas als je vertrekt van een structurele kijk op armoede kan je mensen in armoede ook volwaardig als partner benaderen.”

Lokale besturen moeten de deskundigheid van organisaties van mensen in armoede en actoren in de hulp- en dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen aanspreken. “Geef hen de tijd en middelen om hun deskundigheid in te zetten, behandel hen als partners en niet als beleidsinstrumenten.”