Campagnevoorbereiding op volle toeren! 

30/03/2022

In december 2022 voert Welzijnszorg campagne over de impact van digitalisering op mensen in armoede. Om een goede campagne neer te zetten, starten we al vroeg met de voorbereiding.

Veel werk gebeurt achter de schermen: creatieve processen zoals affiches ontwerpen en fotoshoots organiseren; samenwerkingen met vrijwilligers om materialen te maken; educatieve modellen uitwerken; afspraken met partners uit het middenveld, … 

Signalen uit het veld 

Om de campagne inhoudelijk te voeden, verzamelen we signalen van op het terrein. We contacteren hiervoor mensen in armoedesituaties, betrokken bij armoedeprojecten die werken rond het campagnethema. Een aantal van hen zijn campagneprojecten: deze projecten worden gesteund door Welzijnszorg, en hebben naar aanleiding hiervan aangegeven te willen meewerken aan de campagne omdat ze een bepaalde expertise hebben op het thema van dat jaar.

De voorbereiding werd ook dit jaar bemoeilijkt en vertraagd omwille van de coronamaatregelen. Maar we zullen toch kunnen rekenen op een heel scala aan signalen, bevindingen een aanbevelingen. 

Welzijnsschakels organiseerde in enkele lokale groepen een groepsmoment rond het thema. In Antwerpen ging vereniging Ihsane samen met collega Samira aan de slag. De campagneprojecten brachten we samen in februari. Zij gaven hun insteek op de problemen waar ze binnen hun werking mee geconfronteerd worden.  

signaaldag antwerpen

Signaaldagen in het voorjaar 

Nu volgen drie “signaaldagen”, in Hasselt, Brugge en Antwerpen. Op deze momenten verzamelen mensen met armoede-ervaring die ofwel actief zijn binnen een project gesteund door Welzijnszorg gesteund, ofwel binnen een Welzijnsschakel. We bespreken en delen signalen en oplossingen, om zo samen aanbevelingen voor het beleid op te stellen.  

Al deze input vormt de basis voor het campagnedossier. De signalen en aanbevelingen worden in het campagnedossier verweven met bestaand wetenschappelijk onderzoek, en beleidswerk van onze partners.  

Het dossier is dus zowel de inhoudelijke voeding voor de campagne, als het instrument om mee te nemen in de beleidsbeïnvloeding, tijdens en in opvolging van de campagne.  

Door op verschillende manieren signalen te verzamelen hopen we een volledig beeld te kunnen geven over de impact van digitalisering op mensen in armoede. We weten nu al dat de impact groot is op mensen in armoede, en dat uitsluiting om de hoek ligt. Samen die uitsluiting aanpakken is dan ook de motivatie om campagne voeren.