Kunstige schoolbank bij KOC Sint-Gregorius in Gentbrugge als gesprekstarter over kansarmoede.

28/03/2024

Inhuldiging kunstige schoolbank van Lindert Steegen door Welzijnszorg en KOC Sint-Gegorius in Gentbrugge

Welzijnszorg en KOC Sint-Gregorius huldigden vandaag een bijzonder kunstwerk in: een schoolbank, getransformeerd tot een kleurrijk kunstwerk door de street artist Lindert Steegen.

De kunstige schoolbank is het resultaat van de 24ste Prijs Armoede Uitsluiten, een initiatief van armoedebeweging Welzijnszorg. Deze prijs plaatste initiatieven in de kijker die de onderwijskansen van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede vergroten. De bijbehorende campagne, "Tag de toekomst van de Jeugd", onderstreepte het belang van onderwijs als bouwsteen voor een hoopvolle toekomst.

Nadat street artist Lindert Steegen een schoolbank onder handen nam op vraag van Welzijnszorg kon het kunstwerk gewonnen worden via een tombola. Leerkracht Lia Konincxk won het kunstwerk en schonk het aan KOC Sint-Gregorius in Gentbrugge.

“Het onderwijs speelt een niet te onderschatten rol als het gaat om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede: de kansen op een succesvolle schoolloopbaan, bepalen hun toekomst,’ vertelt directeur van Welzijnszorgzorg, Koen Trappeniers. “Het doel van onze campagne is om beleidsmakers en scholen aan te zetten om meer aandacht te hebben voor armoede in het onderwijs. We zijn heel blij dat de schoolbank nu een mooie plaats krijgt bij KOC Sint-Gregorius en dat ze als aanzet kan dienen voor een concreter armoedebeleid op de campus. ”

“Kansen invullen als een koning”

KOC Sint-Gregorius is een multifunctioneel centrum en school voor buitengewoon basis en secundair onderwijs. Sint-Gregorius ging onmiddellijk aan de slag om de schoolbank niet alleen als kunstwerk tentoon te stellen, maar als symbool en gesprekstarter over kansarmoede.  

 Onder de naam "Kansen invullen als een koning" wil het KOC een concreet armoedebeleid uit werken waarbij de vragen en oplossingen van cliënten en leerlingen centraal staan. Dat zal Sint-Gregorius doen door cliënten en leerlingen te bevragen naar hun kansen en ervaringen met armoede op verschillende levensdomeinen. Met deze informatie hoopt Sint-Gregorius een duidelijk hulpvraag te formuleren om later een constructief en duurzaam armoedebeleid uit te werken.

 

Meer informatie

  • Over Welzijnszorg en de campagne ‘tag de toekomst van de jeugd’
    Annabel Cardoen, stafmedewerker Pers en Politiek Welzijnszorg, 0497135587, www.armoedeuitsluiten.be
  • Over KOC Sint-Gregorius en het project “ Kansen in vullen als een koning’
    Kimberly Rooseleers Communicatieverantwoordelijke  KOC Sint-Gregorius, Kimberly.rooseleers@gregorius.broedersvanliefde.be  09/210.00.00