Prijs Armoede Uitsluiten 2023

Organisaties helpen onderwijskansen waarmaken

 

Het onderwijs kan het niet alleen!

Het onderwijs speelt een niet te onderschatten rol voor kinderen en jongeren in armoede: een succesvolle schoolloopbaan is immers een ticket voor een mooie toekomst.

Een verpletterende verantwoordelijkheid

Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat het Vlaamse onderwijs de ongelijkheid tussen kinderen niet alleen bestendigt, maar zelfs verscherpt. Een verpletterende verantwoordelijkheid, inderdaad. Investeren in onderwijskansen zou een absolute beleidsprioriteit moeten zijn.

Maar terwijl de overheid in gebreke blijft, steken veel organisaties actief de handen uit de mouwen. Een breed gamma aan groepen en organisaties vraagt de deuren van de scholen open te gooien en wil mee een stukje verantwoordelijkheid opnemen. Als partners, niet als onderaannemers.

Niet om te doen “waar het onderwijs geen tijd voor heeft”. Niet om de schuld voor zogenaamde tekorten bij kinderen en ouders te leggen en te remediëren. Het gaat niet om ‘kinderen bijspijkeren’, wel om ervoor te zorgen dat het onderwijs alle kinderen alle kansen geeft.

Lees het volledige dossier

Een eigen perspectief

Vanuit hun eigen expertise hebben veel organisaties veel te bieden aan het onderwijs, bijvoorbeeld

  • Ouders met geen of slechte schoolervaringen als betrokken partner aanspreken
  • Kinderen en jongeren die recent in ons land aankwamen, vertrouwd maken met ons schoolsysteem
  • Kinderen spelenderwijs voorbereiden op school
  • Jongeren op verhaal laten komen en aansluiting laten vinden
  • Schoolteams meer inzicht geven in (de beleving van) armoede en de rol die scholen kunnen spelen

Deze organisaties brengen het perspectief van mensen met andere schoolervaringen dan onderwijsmensen binnen: als je opgroeide in een ander land of een andere cultuur, als je je schoolcarrière vanuit de B-stroom in beroeps of buitengewoon secundair onderwijs doorbracht, of als je voortdurend het deksel op de neus kreeg op school, dan kijk je heel anders en vaak veel negatiever naar het onderwijs dan de meeste leerkrachten. Zij kenden immers vooral positieve ervaringen in hun eigen schoolloopbaan en haalden een diploma, waarmee ze in datzelfde onderwijs hun passie willen doorgeven.

Experten in kansen

We willen allemaal dat àlle kinderen zo goed mogelijk toegerust worden om in de wereld te stappen, dat hun talenten en vaardigheden aangescherpt en ontwikkeld worden door ons onderwijs. We willen het hebben over het belang van het onderwijs om kansenverhogend te zijn en de organisaties die daarin verantwoordelijkheid opnemen/opeisen.

Die mensen, groepen en organisaties die als betrokken supporters meer dan een steentje bijdragen, willen we in kijker plaatsen. Wij willen voor hen supporteren.

Welke organisaties?

We zetten in 2023 graag initiatieven in de kijker die de onderwijskansen van kinderen en jongeren in armoede vergroten.

  • Verenigingen van mensen in armoede en van mensen met een migratie-achtergrond
  • Welzijnsorganisaties en initiatieven van gezinsondersteuning
  • Kinder- en jeugd(welzijns)werk
  • Bredeschoolinitiatieven

De periode om je kandidaat te stellen voor de Prijs Armoede Uitsluiten 2023 is afgesloten. De deskundige jury gaat lezen en beraadslagen. We stellen de genomineerden en de laureaat voor tijdens de Armoede Uitsluitencampagne in mei. 

Een campagne voor extra aandacht

Net als vorig jaar koppelen we een campagne aan de Prijs Armoede Uitsluiten.

Jonge ouders (en grootouders) nemen vaak verantwoordelijkheid op in de schoolloopbaan van hun (klein-)kind. Daarop aanhakend, willen we het hebben over het belang van het onderwijs om kansenverhogend te zijn en de groepen die daarin verantwoordelijkheid opnemen of opeisen.