Onder Ons vzw Sint-Truiden

Participatief theater! Theater voor sociale verandering door actiegerichte dialoog

We leggen een participatief traject af met de deelnemers. We leren hen kennismaken met participatief theater. We zoeken naar allerlei verhalen over wonen. Waar lopen zij op vast, wat loopt er wel al goed, wat zijn hun ervaringen? Met deze verhalen wordt er een theaterstuk in elkaar gestoken. Het hele proces ligt in de handen van de deelnemers, en wordt begeleid door Pax Christi.

We gaan werken rond het thema wonen. We willen aankaarten dat huurwoningen voor mensen in armoede vaak te duur zijn, dat er te weinig kwaliteitsvolle huurwoningen zijn en dat de wachtlijsten voor sociale woningen veel te lang zijn. Dat er door immokantoren nog vaak gediscrimineerd wordt. We willen dit aankaarten door te werken met verhalen van de deelnemers.
Deze verhalen worden bekeken en nagespeeld door de ogen van alle betrokkenen.
Je leert je dus ook inleven in anderen en het probleem langs alle kanten te bekijken.

Aanbod

  • zijn beschikbaar voor een presentatie of getuigenis tijdens een activiteit

Lees het verhaal van 'Onder ons'

Onder Ons vzw Sint-Truiden