‘t Vlot, Antwerpen

Renovatie huiskamer

't Vlot is een huiskamerproject dat tweemaal per week (dinsdag- en donderdagnamiddag) zijn deuren opent voor een gemarginaliseerde groep van dak- en thuisloze en verslaafde mensen uit de Stad Antwerpen. Er zijn telkens een 6 à 8-tal medewerkers aanwezig om voldoende aandacht te geven aan alle bezoekers. Soms nemen medewerkers ook buiten de huiskamer een (tijdelijke) rol op van 'buddy' voor een gast, indien de gast aangeeft hier nood aan te hebben. Bij sterfgevallen van gasten van 't Vlot, zorgt 't Vlot voor waardige begrafenissen.

Aanbod

  • Presentatie of getuigenis voor scholen, parochies en groepen
  • Getuigenis tijdens een eucharistieviering of woorddienst
  • Groepsbezoek
  • Beeldmateriaal ter beschikking
‘t Vlot, Antwerpen