Signaaldag Diest

In december 2024 voert Welzijnszorg campagne over waardig werk. Bij onze campagnes vertrekken we vanuit de ervaringen van mensen in armoedesituaties. Welzijnszorg organiseert daarom regionale signaaldagen om mensen in armoedesituaties aan het woord te laten. We wisselen ervaringen, zorgen en oplossingen uit.

Via gespreksmethodieken willen we een aantal vragen proberen beantwoorden. Welke drempels ervaren mensen in hun zoektocht naar werk? Hoe zit het met de arbeidssituaties eens mensen ergens aan de slag zijn? We bekijken ook de kant van vrijwilligerswerk en de druk vanuit de samenleving om betaalde arbeid te doen. Ook onderwerpen zoals de combinatie inkomen uit arbeid en uitkeringen kunnen zeker aan bod komen.

Op deze signaaldag nodigen we armoedeorganisaties uit Limburg en Vlaams-Brabant uit.

Afspraak donderdag 21 maart, van 10u tot 15u30 in Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2,  3290 Diest   

Meer info en inschrijven bij de regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant: juna.ghaye@welzijnszorg.be  of 0474 67 10 47

 

signaaldag diest