Vrijwillige inzet biedt vluchtelingen een toekomst in ons land

Samen DiVers en Jakoeboe winnen Prijs Armoede Uitsluiten Welzijnszorg. Vrijwillige inzet biedt vluchtelingen een toekomst in ons land

Brussel, 25 juni 2016

Deze middag mochten de vzw’s ‘Samen DiVers’ en ‘Jakoeboe’, beide uit Oostende, de 17e Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg in ontvangst nemen. Europees commissaris Marianne Thyssen overhandigde elke winnaar een cheque van € 8.000 en het brons ‘Uit armoede opstaan’ (Agnes Pas).

Een toekomst voor mensen op de vlucht

De invalshoek voor deze editie van de Prijs Armoede Uitsluiten werd niet toevallig ‘Een toekomst voor mensen op de vlucht’. Welzijnszorg is, als grootste armoedebestrijdingsorganisatie in Vlaanderen en Brussel, zeer bezorgd over het lot van deze nieuwkomers in onze samenleving. Al in het najaar van 2015 lanceerde Welzijnszorg een projectoproep waarbij meer dan 70 lokale initiatieven financiële steun ontvingen om te werken aan een toekomst voor mensen op de vlucht. Met deze Prijs Armoede Uitsluiten kaart Welzijnszorg aan dat de problemen niet opgelost zijn na de eerste opvang . Het leven van de mensen die intussen enkele maanden, een jaar of langer hier zijn, staat zeker nog niet op de rails De integratie van vluchtelingen in onze samenleving moet nog gebeuren. Deze Prijs vestigt de aandacht op de fantastische inspanningen die tientallen organisaties, met honderden vrijwilligers, leveren. Er wordt verder gekeken dan de eerste noden aan opvang en veiligheid. Mensen worden warm onthaald en krijgen hulp en ondersteuning bij het uitbouwen van een netwerk en het opbouwen van een toekomst in ons land. Als armoedebestrijdingsorganisatie wil Welzijnszorg er mee voor zorgen dat dit geen toekomst in armoede is.

De laureaten

Een brede waaier aan organisaties zet zich in voor mensen, gezinnen en jongeren op de vlucht. Ze blijken op heel veel verschillende manieren te werk te gaan. Sommige initiatieven richten zich op de ondersteuning van individuele mensen en gezinnen. Anderen geven mensen Anderen bieden mensenrust of een uitlaatklep, laten hen kennismaken met onze samenleving en nadenken over hun toekomstoriëntatie. De ene organisatie werkt met ontmoeting, de andere met sport, kunst of een combinatie van methodieken. Nog anderen zorgen vooral dat het netwerk van vrijwilligers, de noden van vluchtelingen en het aanbod van organisaties op elkaar afgestemd geraken.
Uit alle genomineerden koos de jury van de Prijs Armoede Uitsluiten voor het eerst voor twee winnaars, weliswaar beide in dezelfde stad actief. De jury prijst ‘Jakoeboe’ en ‘Samen DiVers’ voor hun uitgebreide en mensgerichte werking waarmee ze, ondanks zeer beperkte financiële middelen, reeds jaren nieuwkomers in Oostende een gevoel van thuis geven.

Beide organisaties zetten tientallen gezinnen op weg naar een mooie toekomst in ons land, maar hebben evenzeer aandacht wanneer het wat moeilijker gaat. Wars van procedures, gelimiteerde steun of inzet en enge kaders ondersteunen ze mensen in het verwerven van de Nederlandse taal, helpen ze mensen door de administratieve doolhof, spelen ze samen voetbal, zingen ze in een koor, gaan ze op zoek naar huisvesting, een goede baan of slaan ze gewoon een babbel.

Beide organisaties kaarten ‘gekleurde armoede’ aan. Beide organisaties werken niet ‘voor’ maar ‘met’ mensen op de vlucht: als vrijwilliger, partner, actor.
Een uitgebreid netwerk in Oostende, de inzet van vele vrijwilligers en het doorstromen van mensen op de vlucht, die enkele maanden later zelf als vrijwilliger nieuwkomers die steun geven die ze nodig hebben, overtuigden de jury.

Beleid moet volgen

De Prijs Armoede Uitsluiten werd uitgereikt door EU-commissaris Marianne Thyssen. Niet toevallig. Welzijnszorg gelooft in de kracht van vrijwilligers, maar het beleid moet volgen, in België en in Europa. Een menswaardige instroom en opvang van vluchtelingen realiseren is een eerste prioriteit. Maar Europa en België mogen niet blind zijn voor het werk dat daarna komt. Hoe zorgen we voor een mooie toekomst voor deze mensen en voor onze samenleving. Maken we van de vluchtelingencrisis een opportuniteit voor de vluchtelingen en ons land? Welzijnszorg roept alle beleidsniveaus op om werk te maken van een toekomst voor mensen op de vlucht. Een toekomst waarin armoede geen plaats heeft.