Didactische verwerking: Jordy, een echte ridder [nr 25]

Ook heel wat kleuters leven in armoede. Daarom is er naast de bekende verhalen over Robby en zijn vrienden, ook lesmateriaal over Jordy, het kleine broertje van Robby. 
Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit bespreekbaar bij de allerjongsten.

Het lesmateriaal is opgebouwd rond een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van  kleuters. In het verhaal maak je ook kennis met andere klasgenootjes die op hun manier te maken krijgen met uitsluiting. In deze lessen (2019) staat solidariteit centraal. 

Wil je op de meest efficiënte manier jouw doelstelling bereiken?
Koop dan zeker de vertelplaten en de didactische verwerking samen. Deze materialen zijn complementair.

Meer info over Jordy vind je hier. 

€ 15,00
Categorie
Didactische verwerking: een echte ridder