Subthemaprenten: Jordy zoekt geld [nr 20]

Ook heel wat kleuters leven in armoede. Daarom is er naast de bekende verhalen over Robby en zijn vrienden, ook lesmateriaal over Jordy, het kleine broertje van Robby. 
Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit bespreekbaar bij de allerjongsten.

In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken de kleuters hoe Jordy en zijn vriendjes denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken tussen de financiële en de emotionele waarde van dingen. Het hoofdthema van dit lespakket is inkomen, één van de levensdomeinen uit het armoedeweb. In totaal zijn vijf subthema’s uitgewerkt, met inkomen als rode draad. Elk subthema heeft een ruim aanbod aan activiteiten.

Wil je op de meest efficiënte manier jouw doelstelling bereiken?
Koop dan zeker de vertelplaten, subthemaprenten en de didactische verwerking samen. Deze materialen zijn complementair.


De tien vertelplaten zijn op A3-formaat en kosten € 10
De didactische verwerking kost € 15
De vijf subthemaprenten zijn op A3-formaat en kosten € 5

Meer info over Jordy vind je hier. 

€ 5,00
Categorie
2021 - subthemaprenten 2021