Welzijnsschakel VLOS

Welzijnsschakel VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een vaste waarde in de strijd tegen armoede. In 2006 mochten ze de Prijs Armoede Uitsluiten in ontvangst nemen.

VLOS is een ongebonden vzw die vluchtelingen en asielzoekers ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij regularisatie. Verder organiseren de vele vrijwilligers van VLOS tal van activiteiten voor vluchtelingen én het brede publiek. 

“Daar waar de overheid tekortschiet in het waarborgen van de rechten van de vluchtelingen, moet VLOS voor hen opkomen.”

De werking van VLOS steunt bijna exclusief op de inzet van tientallen vrijwilligers. De VLOS-vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor het lot van vluchtelingen en asielzoekers. Ze staan in voor de meest uiteenlopende activiteiten binnen de dagelijkse werking van het VLOS-centrum zoals de VLOSbazar, de VLOSkruidenier, de ontelbare activiteiten binnen & buiten VLOS en de vele acties en overlegplatformen waar VLOS in participeert.

Samen met CAW Oost-Vlaanderen en Straathoekwerk (vzw VOS) neemt VLOS het heft in eigen handen om het nijpende huisvestingsprobleem in Sint-Niklaas en het bredere Waasland aan te pakken. Er zijn namelijk onvoldoende betaalbare woningen voor wie moet leven van een leefloon of een minimumuitkering. Ze huren een aantal grote woningen, Solidaire Woningen.

Via een aangepast contract kunnen vluchtelingen of Belgen een deel van de woning huren. Ze hebben een eigen slaapkamer, maar delen de overige ruimtes. Samen en met de steun van woonbegeleiders dragen de bewoners zorg voor hun thuis en voor elkaar. De begeleiders werken als bemiddelaars tussen de bewoners en zorgen dat het samenleven in diversiteit goed loopt. 

Meer info en contactgegevens