Prijs Armoede Uitsluiten

De jaarlijkse 'Prijs Armoede Uitsluiten' plaatst organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen op basis van een specifiek ‘thema’ dat we vooraf bekendmaken. Onder de kandidaten krijgen maximaal 12 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’.  Een jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke laureaat.

De prijs bestaat uit twee luiken:

 • Een geldbedrag van € 12.500
 • Een kleine brons van Agnes Pas die de naam ‘Uit armoede opstaan’ meekreeg. 

Prijs Armoede Uitsluiten 2018: Vzw Sering – project KUZO haalt ‘ondergrondse kennis’ van mensen in armoede boven

Op 23 juni 2018 maakte Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2018 bekend.

In het project KUZO werken ze met participatieve kunstmethodieken. Die methodieken zijn gericht op het naar boven halen van de ‘ondergrondse kennis’ van mensen die uitsluiting ervaren. Ze maken het verhaal in de krant en achter de statistieken duidelijk. De werkwijze is geheel gericht op het vormgeven van inspraak en participatie.

In creatieve ateliers maken ze, het hele jaar door, maatschappelijke relevante thema’s voor de stad en haar bewoners bespreekbaar. Thema’s zoals opvoeding, uitsluiting en eenzaamheid, zorg voor elkaar, polarisatie, radicalisering, homofobie, schuldenproblematiek, criminaliteit, (huiselijk) geweld, integratie/acceptatie vluchtelingen, …

Weg van de debattafel, al spelend worden onderwerpen onderzocht die hun levens beïnvloeden en die verandering behoeven. De resultaten worden op gezette tijden verwerkt tot Legislatief Theater als motor voor publiek debat. Het sectoroverschrijdende KUZO-netwerk, waar ondertussen ook OCMW Antwerpen aan meewerkt, staat garant voor goede inhoudelijke ontmoetingen tussen groepen die mekaar te weinig tegen komen. De vorm van de ontmoeting, het spel, staat garant voor evenwaardige deelname van alle betrokkenen. Zo blijven mensen die armoede en uitsluiting ervaren ook na de verkiezingen betrokken bij het agenderen van punten die hun aanbelangen, en bij de politieke besluitvorming in het algemeen.

Met het prijzengeld wil KUZO ‘Het Participatiepodium’ realiseren, een interactief platform waar ontmoeting, empowerment, creativiteit, dialoog en actieve betrokkenheid van de burger centraal staan. Met name de burger aan de ‘onderkant van de samenleving’.

 

Professor Bea Cantillon (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck) overhandigde de Prijs.

Het thema van deze Prijs Armoede Uitsluiten, Je schouders zetten onder een lokaal armoedebeleid, is uitgewerkt in een dossier. 

Om een stevig beleid op poten te kunnen zetten, om armoede echt aan te pakken, zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018 meer dan ooit van belang. OCMW en gemeente zijn immers vanaf 2019 één: een sociaal beleid is dan zaak van de hele gemeenteraad. Een nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid biedt het kader waarin dat kan gebeuren.

En dus heeft iedereen zijn rol te spelen: niet alleen in het stemhokje, maar ook daarvoor en daarna:

 • Door bijvoorbeeld voortdurend vanuit ervaringen van mensen zelf pijnpunten in de gemeente aan te geven en oplossingen voor te stellen
 • Door bijvoorbeeld lokale politici een inkijkje te geven in het leven van mensen in armoede
 • Door mensen met en zonder armoede-ervaring te overtuigen van het belang van hun stem
 • Door aan te dringen op een vast overleg tussen gemeente of OCMW en het middenveld

 

De laureaten van de voorbije jaren

 • 2017: Straatverplegers vzw (Brussel)
 • 2016: Jakoeboe vzw en  Samen Divers vzw (Oostende)
 • 2015: Casablanco (Brussel)
 • 2014: Groep Intro Vlaams-Brabant 
 • 2013: Expertisecentrum De Kraamvogel (Antwerpen)
 • 2012: Vzw Jeugdclubs (Lokeren)
 • 2011: Atelier Groot Eiland (Brussel)
 • 2010: Toontje vzw (Gentbrugge)
 • 2009: Pigment vzw (Brussel)
 • 2008: Efrem vzw (Mesen)
 • 2007: Domo vzw, gezinsondersteuning (Leuven)
 • 2006:   Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas  vzw (Sint-Niklaas)
 • 2005: Bij ons - Chez Nous (Brussel)
 • 2004: Wijkcentrum De Kring (Eeklo)
 • 2003: Jeugdwelzijnswerk Meulenberg (Houthalen)
 • 2002: t’Hope (Roeselare)
 • 2001: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt (Leuven)
 • 2000: Recht op Wonen (Zwankendamme)